Security Expert Course Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Met deze praktijkgerichte opleiding richten we ons tot professionals in security en veiligheid, zowel in de publieke veiligheidssector als in diverse private sectoren en industrieën. We denken daarbij onder meer aan: 

 • Publieke veiligheidsactoren zoals lokale en federale politie, defensie, de Koninklijke Militaire School, … 
 • Professionals uit private sectoren als facility managers, security managers, risk managers, security consultants, … 

We richten ons tot professionals die dagelijks werken in de domeinen security en veiligheid zonder dat zij daarvoor een specifieke opleiding hebben gevolgd. Er is geen specifieke voorkennis vereist om te kunnen deelnemen aan deze opleiding.

 

Hier lees je meer over de docenten.

Doel - Objectif

Door het volgen van deze opleiding verwerven de cursisten:

 • Inzicht in de algemene principes van het beheer van veiligheidsrisico's en vaardigheid om deze principes binnen de eigen organisatie en werkcontext toe te passen. 
 • Inzicht in de manier waarop een organisatie, nadat de veiligheidsrisico's werden geïdentificeerd, kan evolueren naar een weerbare en veerkrachtige organisatie.
 • Inzicht in een aantal actuele evoluties die niet meer weg te denken zijn uit het veiligheidslandschap en in de manier waarop deze evoluties van belang zijn voor de eigen organisatie.

Duurtijd in uren - Durée en heures

48

Beschrijving - Description

Module 1 - Risk Management foundations

 • Kennismaking
 • Dag 1: introductie van risk management concepten zoals vereist door ISO31000
  • ISO 31000 Risk Management terminologie
  • De voordelen van Risk Management voor een organisatie
  • De Risk Management principes volgens ISO 31000
  • Het Risk Management Framework (kader)
  • Intervisie 
 • Dag 2: het risk management proces 
  • Vaststellen van de interne externe context
  • Risk Assessment (risicobeoordeling): identificeren, analyseren, evalueren van risico's
  • Risk treatment (risicobehandeling)
  • Risk assessment tools volgens ISO 31010
   • Overzicht
   • Brainstorming, praktische oefening gebruik makende van MIRO (online whiteboard platform voor samenwerking)
   • Checklists, praktische oefening gebruik makende van slido (interaction ap)
   • Consequence-Likelihood Matrix
   • Bowties
  • Risico communicatie en rapportering
  • Monitoring & Review van het Risk Management Proces
  • Intervisie 
 • Dag 2 van deze module wordt afgesloten met een door PECB erkend examen. 

 

Module 2 - From risk to resilience

 • Dag 1: van risico naar weerbaarheid
  • Introductie: het belang van een veerkrachtige organisatie en hoe dit jouw organisatie kan helpen, uitgelegd via verschillende recente voorbeelden en lessons learned. 
  • De principes van organisatorische veerkracht. 
  • De principes van crisis en business continuity management. 
  • Intervisie. 
  • Deze opleidingsdag wordt gecertificeerd door het PECB.
 • Dag 2: de G4S risk based approach to security 
  • Principes van de G4S risicobeheersing methodiek.
  • Gamification / 1 à 2 simulaties / case based. 
  • Ex. Case study: the Manchester bombing and the protect duty ?
  • Intervisie. 

 

Module 3 - Security measures & developments 

 • Dag 1: cyber security & resilience
  • Introductie, basisnoties van cybersecurity en link fysiek-cyber.
  • Framework cybersecurity (ISO27000).
  • Toepassingen, attack chain.
  • Intervisie. 
 • Dag 2: GDPR & security 
  • Principes van de GDPR reglementering. 
  • Toepassing van de principes van de GDPR reglementering op bewakingscamera's, toegangscontrole, biometrie.
  • Intervisie.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

Met deze praktijkgerichte opleiding richten we ons tot professionals in security en veiligheid zonder, of met beperkte, vooropleiding in veiligheidsthema's. Er is dan ook geen voorkennis vereist. Wel is het een vereiste om actief aan het werk te zijn in de security en veiligheidssector. Via dit modulaire opleidingstraject zorgen we voor de nodige specialistische achtergrondkennis die meteen kan toegepast worden in de dagelijkse werkcontext.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd. Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Met dit programma bieden we niet alleen de mogelijkheid om te leren van experten in het vak maar ook van en met elkaar. We beschouwen de ervaring van de deelnemers als een belangrijke leervorm. Om de dialoog en interactie met docenten en met elkaar alle kansen te geven, beperken we de leergroep tot maximaal 15 deelnemers. Bovendien sluiten we iedere opleidingsdag af met een intervisiemoment, waarbij we de deelnemers de mogelijkheid bieden om met elkaar en met de docenten in dialoog te gaan over hun ondervindingen en impressies.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Na afloop van module 1 wordt een door PECB erkend examen georganiseerd. Wie slaagt ontvangt een door PECB erkend certificaat ISO 31000 Foundation

 

Deelnemers ontvangen bovendien een getuigschrift van deelname. Iedere deelnemer wordt tevens automatisch uitgenodigd voor het security congres van 4 december 2023, georganiseerd door G4S in samenwerking met het Centre for Policing & Security (CPS).

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png