Security Expert Course Présentiel

Dernière mise à jour : 13/03/2023

Bannière visuelle de présentation de la formation

Public visé

Met deze praktijkgerichte opleiding richten we ons tot professionals in security en veiligheid, zowel in de publieke veiligheidssector als in diverse private sectoren en industrieën. We denken daarbij onder meer aan: 

 • Publieke veiligheidsactoren zoals lokale en federale politie, defensie, de Koninklijke Militaire School, … 
 • Professionals uit private sectoren als facility managers, security managers, risk managers, security consultants, … 

We richten ons tot professionals die dagelijks werken in de domeinen security en veiligheid zonder dat zij daarvoor een specifieke opleiding hebben gevolgd. Er is geen specifieke voorkennis vereist om te kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Objectifs de la formation

Door het volgen van deze opleiding verwerven de cursisten:

 • Inzicht in de algemene principes van het beheer van veiligheidsrisico's en vaardigheid om deze principes binnen de eigen organisatie en werkcontext toe te passen. 
 • Inzicht in de manier waarop een organisatie, nadat de veiligheidsrisico's werden geïdentificeerd, kan evolueren naar een weerbare en veerkrachtige organisatie.
 • Inzicht in een aantal actuele evoluties die niet meer weg te denken zijn uit het veiligheidslandschap en in de manier waarop deze evoluties van belang zijn voor de eigen organisatie.

Duurtijd/Durée

48

Description

Module 1 - Risk Management foundations

 • Kennismaking
 • Dag 1: introductie van risk management concepten zoals vereist door ISO31000
  • ISO 31000 Risk Management terminologie
  • De voordelen van Risk Management voor een organisatie
  • De Risk Management principes volgens ISO 31000
  • Het Risk Management Framework (kader)
  • Intervisie 
 • Dag 2: het risk management proces 
  • Vaststellen van de interne externe context
  • Risk Assessment (risicobeoordeling): identificeren, analyseren, evalueren van risico's
  • Risk treatment (risicobehandeling)
  • Risk assessment tools volgens ISO 31010
   • Overzicht
   • Brainstorming, praktische oefening gebruik makende van MIRO (online whiteboard platform voor samenwerking)
   • Checklists, praktische oefening gebruik makende van slido (interaction ap)
   • Consequence-Likelihood Matrix
   • Bowties
  • Risico communicatie en rapportering
  • Monitoring & Review van het Risk Management Proces
  • Intervisie 

 

Module 2 - From risk to resilience

 • Dag 1: van risico naar weerbaarheid
  • Introductie: het belang van een veerkrachtige organisatie en hoe dit jouw organisatie kan helpen, uitgelegd via verschillende recente voorbeelden en lessons learned. 
  • De principes van organisatorische veerkracht. 
  • De principes van crisis en business continuity management. 
  • Intervisie. 
 • Dag 2: de G4S risk based approach to security 
  • Principes van de G4S risicobeheersing methodiek.
  • Gamification / 1 à 2 simulaties / case based. 
  • Ex. Case study: the Manchester bombing and the protect duty ?
  • Intervisie. 

 

Module 3 - Security measures & developments 

 • Dag 1: cyber security & resilience
  • Introductie, basisnoties van cybersecurity en link fysiek-cyber.
  • Framework cybersecurity (ISO27000).
  • Toepassingen, attack chain.
  • Intervisie. 
 • Dag 2: GDPR & security 
  • Principes van de GDPR reglementering. 
  • Toepassing van de principes van de GDPR reglementering op bewakingscamera's, toegangscontrole, biometrie.
  • Intervisie.

Informations sur l'admission

Met deze praktijkgerichte opleiding richten we ons tot professionals in security en veiligheid zonder, of met beperkte, vooropleiding in veiligheidsthema's. Er is dan ook geen voorkennis vereist. Wel is het een vereiste om actief aan het werk te zijn in de security en veiligheidssector. Via dit modulaire opleidingstraject zorgen we voor de nodige specialistische achtergrondkennis die meteen kan toegepast worden in de dagelijkse werkcontext.

Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd. Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

Moyens et supports pédagogiques

Met dit programma bieden we niet alleen de mogelijkheid om te leren van experten in het vak maar ook van en met elkaar. We beschouwen de ervaring van de deelnemers als een belangrijke leervorm. Om de dialoog en interactie met docenten en met elkaar alle kansen te geven, beperken we de leergroep tot maximaal 15 deelnemers. Bovendien sluiten we iedere opleidingsdag af met een intervisiemoment, waarbij we de deelnemers de mogelijkheid bieden om met elkaar en met de docenten in dialoog te gaan over hun ondervindingen en impressies.

Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding. Deelnemers ontvangen wel een getuigschrift van deelname. Iedere deelnemer wordt bovendien automatisch uitgenodigd voor de security congressen, georganiseerd door G4S.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenninsnummer als diensverlener is DV. O217287

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 13/11/23 09:00 → 28/11/23 17:00 Nouveauté Présentiel
  Brussel (01) 19 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png