Security management fundamentals - NL Présentiel

Dernière mise à jour : 16/05/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Met deze praktijkgerichte opleiding richten we ons tot professionals in security, safety en veiligheid die werkzaam zijn in de publieke veiligheidssector of in diverse private sectoren en industrieën. We denken daarbij onder meer aan: 

  • Publieke veiligheidsactoren die een maatschappelijke verantwoordelijkheid in veiligheid dragen. We denken daarbij aan leden van de lokale en federale politie, defensie, de Koninklijke Militaire School, … 
  • Professionals uit private sectoren die dagelijks met veiligheid in aanraking komen en die de verantwoordelijkheid dragen om hun onderneming te beschermen tegen dreigingen van binnenuit en van buitenaf en om dienaangaande een beleid maar ook concrete procedures en werkinstructies te ontwikkelen. We denken onder meer aan facility managers, security officers & managers, risk managers, security consultants, …

Doel - Objectif

  • De uitdagingen op het vlak van veiligheid zijn groot. De complexiteit van risico's, bedreigingen en regelgevingen neemt steeds toe. Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan deze veranderende en onzekere context. Met deze opleiding geven we jou de basis mee om deze uitdagingen aan te gaan. 
  • Alle basisprincipes met betrekking tot het beheer en de beheersing van veiligheidsrisico's komen aan bod. Met deze principes in het achterhoofd leer je de fundamenten om in jouw organisatie het hoofd te bieden aan zowel interne als externe risico's en dreigingen. 
  • Je vormt door het volgen van deze opleiding de basis om een veiligheidsbeleid te kunnen ontwikkelen, dat zal dienen om jouw organisatie te beschermen tegen dreigingen van binnenuit en van buitenaf. Zo leg je voor jouw organisatie de fundamenten om security als business partner in plaats van als extra kost te beschouwen. 
  • Theorie wordt aangevuld en verduidelijkt met praktijkvoorbeelden en je sluit de opleiding ook af met een overkoepelende oefening waarin leerstof uit alle modules aan bod komt. Zo leer je meteen de praktische toepasbaarheid van de verschillende theoretische concepten. 
  • Het deelnemersveld bestaat uit een gezonde mix van professionals uit verschillende sectoren. Veiligheidsproblematieken worden zo vanuit verschillende invalshoeken belicht. Je leert out of the box denken over veiligheid en jouw eigen inzichten worden verrijkt met nieuwe denkpatronen.

Duurtijd in uren - Durée en heures

48

Beschrijving - Description

Module 1- Fundamenten van risicomanagement 

Door Yannick De Smet, Directeur G4S Academy Europe 

Theoretische basis voor het uitvoeren van risicoanalyses volgens de principes van de ISO31000 norm en volgens de Risk Based Security approach, met focus op de dreigingen die komen van buitenaf. 

Module 2 - Insider risk workshop 

Door Signpost Six 

Analyse van de mogelijke dreigingen door insiders en van de evolutie die insiders doormaken voor het uitvoeren van een werkelijke aanval.

Module 3 - Cybersecurity in theorie en in praktijk

Door Bart Asnot, CSA Manager Microsoft en door Preben Ver Eecke, Lead Hacker bij Sectricity 

Principes van cybersecurity en cyberawareness als essentiële aanvulling op fysieke beveiliging van organisaties. 

Module 4 - Data en AI: een nieuw tijdperk voor security

Door Wim Hardyns, hoogleraar aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen

In een tijdperk waarin big data en kunstmatige intelligentie (AI) de ruggengraat vormen van innovatie, breidt hun invloed zich ook uit naar de veiligheidssector. Deze expert course is ontworpen om deelnemers te voorzien van diepgaande inzichten en praktische vaardigheden op het gebied van de toepassing van data en AI in de veiligheidsbranche.

Module 5 - Technologische beveiligingsoplossingen 

Door Ronald Koeck, Product Manager G4S en door Roland Vanroy, Customer Delivery Expert G4S

Overview van relevante elektronische beveiligingsmaatregelen, op het vlak van camerabewaking, inbraakdetectie, branddetectie, videofonie, etc. en mogelijke overkoepelende systemen. 

Module 6 - Syntheseoefening: fundamenten van risicomanagement

Door Yannick De Smet, Directeur G4S Academy Europe 

 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd. Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

 

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Via dit opleidingstraject geven we de deelnemers een basiskennis van theoretische principes zoals het beheer en de analyse van veiligheidsrisico's mee. Daarna concentreren we ons op de praktische toepassing van deze basisprincipes in de dagelijkse professionele context van de deelnemers. We zetten dan ook actief in op de praktische toepasbaarheid van de besproken theoretische principes. Om die reden wordt de opleiding afgesloten met een overkoepelende oefening, waarin de leerstof uit de verschillende opleidingsdelen aan bod komt. 

 

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Deelnemers ontvangen een getuigschrift van deelname.

 

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

  • 12/09/24 08:00 → 17/10/24 16:30 Nouveauté Présentiel
    Zwijnaarde 19 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png