Veilig werken aan elektrische installaties - niveau BA5 Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Elektriciens die bovenop hun basisopleiding elektrotechniek de veiligheidsvoorschriften, die de wetgever eist, leren toepassen. Opdat begeleiders- elektriciens zouden weten wat uitgelegd is aan BA4 personen is het aangewezen dat de BA5 medewerkers eerst de BA4 dag volgen. Op deze manier kunnen ze hun begeleiding aan BA4 personen perfect verder zetten in het bedrijf.

Voor personen die kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en maatregelen kunnen bepalen, om de specifieke risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.

(AREI, artikel 47).

Bijvoorbeeld elektrotechnici en ingenieus belast met de uitbating van elektrische installaties.

Doel - Objectif

Het AREI vereist dat de uitbater volgende personen moet kwalificeren als BA-5: zij die tussenkomen in een schakelkast of een elektrische cabine, zij die onderhoud, herstelling of aanpassing aan elektrische apparaten of installaties uitvoeren. Deze veel voorkomende taken vereisen een personeelsbestand dat de risico's van elektriciteit kent en weet hoe zich er tegen te beschermen. Deze bijscholing beantwoordt aan de wettelijke vereisten opgelegd door art 47 van het AREI.

Een persoon met een bekwaamheidsattest BA5 is door ervaring en opleiding bekwaam om zelfstandig handelingen uit te voeren aan elektrische installaties.

Beschrijving - Description

Theorie:

 • Wettelijk kader
 • Situering AREI
 • Gevaren en risico's
 • Veiligheidsaspecten van het elektrisch materiaal
 • Indeling van het materiaal
 • Beschermingstoestellen
 • Veiligheidsaspecten van de elektrische installatie
 • Aardingsinstallatie
 • Uitwendige invloeden
 • Bescherming tegen elektrische schokken
 • Netstelsels
 • Bescherming tegen overstroom
 • Veilig werken aan of in de omgeving van elektrische installaties
 • Wettelijke verplichtingen van de beheerder van de elektrische installatie

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Powerpointpresentatie & syllabus.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Eindtoets: Theorie door schriftelijke vragenlijst.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 12/09/24 09:00 → 16:00 Présentiel
  Asse 20 places restantes
 • 17/12/24 09:00 → 16:00 Présentiel
  Asse 20 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png