Eerste interventieploeglid Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Personen die deel uitmaken van de brandbestrijdingsdienst van het bedrijf en dus bij een beginnende brand gepast dienen te reageren.

Doel - Objectif

Na het volgen van de opleiding beschikken de kandidaten over de nodige theoretische kennis en praktische vaardigheden om op een veilige en efficiënte manier een beginnende brand te blussen om te voorkomen dat deze uitbreidt.

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

Theorie brandbestrijding:

 • Wat is brand - basis chemische en fysische benadering
 • De vuurklassen
 • De verspreiding van brand en de bijhorende gevaren
 • De brand en-veiligheidssignalisering
 • Noties brandpreventie

 

Theorie evacuatie:

 • De verschillende alarmen en alarmeringsmiddelen
 • De evacuatie
 • Samenwerking met de externe hulpdiensten

 

Praktijk

 • Brandbestrijding - kleine blusmiddelen
 • Herkennen en verwittigen bij risicosituaties bij het bestrijden van brand -en evacuatie
 • Doven van een frietketelbrand (met behulp van een dweil, branddeken, CO2 blusser, poederblusser)
 • Doven van vaste stoffen (met behulp van een schuimblusser/poederblusser)
 • Doven van een brandende persoon (met blusdeken)

 

Praktijkoefeningen evacuatie

 

 • Evacuatietechnieken
  • Evacuatie van een verdiep
  • Evacuatie van verschillende verdiepingen
 • Evacuatie van een slachtoffer
 • Simulatie keukenbrand (koud)

 

Evaluatie & debriefing.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Interactief leergesprek, demonstratie en praktische oefeningen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Powerpointpresentatie + syllabus

Brandplatform voor praktijkgedeelte (Asse of Henegouwen).

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Theoretische en praktische test.

ODB-nummer

1001931-005

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 20/09/24 08:00 → 16:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes
 • 08/11/24 08:00 → 16:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png