Opleiding van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die willen instappen in de beveiligingssector, zowel voor de aanvraag van de ministeriële identificatiekaart als voor de vergunning van een onderneming voor alarmsystemen.

Doel - Objectif

Het behalen van het certificaat van opleiding van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming.

Duurtijd in uren - Durée en heures

45

Beschrijving - Description

Deze opleiding bestaat uit 45 lesuren en omvat het volgende programma: 

 1. Algemene beveiligingsfilosofie en risicomanagement: beveiliging, beveiligingsmethoden en -technieken, beveiligingsindustrie.
 2. Recht: meer bepaald reglementering van de sector, onderhoudscontracten, verzekeringen, aansprakelijkheid, lokale reglementeringen.
 3. Personeelsselectie.
 4. Projecteringsoefeningen.
 5. Deontologie, rechten en plichten.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien voor de aanvang, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding zou blijken dat het tijdstip van de betreffende opleiding niet strookt met de geldigheidstermijnen van reeds eerder behaalde opleidingsattesten en/of identificatiekaarten op naam van de deelnemers.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd met theoretische vakken en praktijkvakken.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen met het nodige materiaal.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De opleiding wordt geëxamineerd door G4S.

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak en minimum 60% van de punten voor het totaal van de geëxamineerde vakken.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een "Certificaat van opleiding van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming". De originele certificaten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de certificaten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle personen werkzaam in de sector te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

1000297

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 17/06/24 07:00 → 24/06/24 12:00 Présentiel
  Asse COMPLÈTE
 • 30/09/24 07:00 → 07/10/24 12:00 Présentiel
  Asse 10 places restantes
 • 07/11/24 10:00 → 18/11/24 12:00 Présentiel
  Asse 12 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png