Bekwaamheidsattest bewakingsagent - winkelinspecteur Présentiel

Dernière mise à jour : 10/03/2023

Bannière visuelle de présentation de la formation

Doelpubliek / Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die zich willen specialiseren binnen de bewakingssector.

Doel / Objectif

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - winkelinspecteur

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij voldoet aan het competentieprofiel voor de functie ‘bewakingsagent'.
 • Hij is op de hoogte van de criminaliteitstendensen eigen aan winkels.
 • Hij beschikt over een toegepaste kennis van het wetgevend kader met betrekking tot winkelinspectie en binnen winkels vaak voorkomende misdrijven.
 • Hij kan diefstal voorbereidend gedrag herkennen. Hij kent de verschillende daderprofielen inzake winkeldiefstal. Hij kent de modus operandi van winkeldiefstal en kan er met het oog op correcte vaststellingen of op gedragscorrectie gepast op reageren.
 • Hij weet wat de rol van de camerasystemen is in een globale veiligheidsbenadering. Hij ziet camerabewaking als element van de vooropgestelde finaliteit.
 • Hij kent de procedures bij winkeldiefstalinterventie en kan hierop gepast reageren.
 • Hij herkent conflicten en conflictopbouwende situaties en kan deze voorkomen, afwenden, beheersen en de-escaleren.

Duurtijd in uren / Durée en heures

20

Beschrijving / Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd.

 1. Toegepaste wetgeving betreffende winkelinspectie.
 2. Toegepaste veiligheidsanalyse.
 3. Interventietechnieken en conflicthantering.

Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd. 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 
 4. PTO attest.
 5. Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent.

Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Praktijkvakken worden gedoceerd in kleinere groepen.

Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

Modalités d'évaluation et de suivi

De hoofdstukken van deze opleiding worden geëxamineerd door G4S. 

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding inzake inzake "Bekwaamheidsattest bewakingsagent - winkelinspecteur". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

1001924-003

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV. O217287

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png