Preventieadviseur niveau 3 Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Preventieadviseurs van bedrijven die geen nood hebben aan een aanvullende vorming niveau I of II (KB 27 maart 1998, volgens de aard van de bedrijvigheid en de grootte van de onderneming) en iedereen die een basiskennis wenst te verwerven inzake veiligheidskunde. In elke onderneming (en dus ook in de KMO's) dient volgens de Belgische wetgeving een Preventieadviseur aangesteld te worden. Volgens CODEX II.1-20, wordt van elke preventieadviseur minstens een basiskennis vereist. In de kleinere ondernemingen kan dit de werkgever zelf zijn of een personeelslid – preventieadviseur, in de ondernemingen vanaf 20 personen.

Doel - Objectif

 • Verwerven van een praktijkgerichte basiskennis inzake arbeidsveiligheid en welzijn op het werk. 
 • Verwerven van de basiskennis van de preventieadviseur van de interne preventiedienst volgens het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en het KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk.
 • Deze opleiding bereidt tevens voor op het VCA-examen: Veiligheid voor operationeel leidinggevenden.

Duurtijd in uren - Durée en heures

48

Beschrijving - Description

Algemene beginselen met betrekking tot welzijn op het werk

 • Fundamenten i.v.m. welzijn op het werk en motieven voor preventie
 • Wetgeving inzake welzijn
 • Risicobeoordeling als basis voor preventie en technieken voor risicoanalyse
 • Bouwstenen voor een preventiebeleid
 • Opvolging van het preventiebeleid
 • Schadebeperking
 • Noodplannen

 

Organisatorische structuren

 • Actoren i.v.m. preventie en bescherming
 • Preventiediensten, taken van de preventieadviseur
 • Externe diensten voor technische controles
 • Comité voor preventie en bescherming op het werk

 

Arbeidsplaatsen en werkzaamheden

 • Signalisatie
 • Brand, explosieveiligheid, opslag van ontvlambare vloeistoffen
 • Elektriciteit
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Specifieke werkzaamheden
 • Specifieke werkomgevingen
 • Ergonomisch ontwerp van arbeidsplaatsen
 • Psychosociale belasting
 • Sociale voorzieningen

 

Omgevingsfactoren en fysische agentia

 • Klimaat, lawaai, trillingen en verlichting
 • Niet ioniserende en ioniserende straling Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia
 • Chemische agentia
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Biologische agentia
 • Asbest Arbeidsmiddelen
 • Machines en arbeidsmiddelen
 • Handgereedschappen
 • Beeldschermen
 • Arbeidsmiddelen voor intern transport
 • Arbeidsmiddelen voor werken op hoogte

 

Individuele uitrusting

 • Werkkledij
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties

 • Bijzondere werknemerscategorieën
 • Werken met derden
 • Uitzendarbeid

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Classroomtraining, interactief leergesprek met praktische oefeningen.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Schriftelijke toets met meerkeuzevragen en eindwerk.

 

Certificaat

Deelnemers ontvangen het attest "Basisopleiding preventieadviseur niveau 3" als ze minimum 80 % van de lessen hebben bijgewoond en geslaagd zijn voor de schriftelijke proef en het eindwerk.

Voorwaarden - Prérequis

In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 08/11/24 07:00 → 13/12/24 15:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png