Veiligheidswacht van besloten ruimten niet VCA Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Medewerkers die als buitenwacht instaan voor het veiligheidstoezicht op werknemers die een besloten ruimte betreden en er werkzaamheden verrichten en die in geval van nood instaan voor de uitvoering van de eerstelijns interventie. Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum.

Doel - Objectif

Verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van veiligheidswacht bij het betreden van en het werken in besloten ruimten te kunnen uitvoeren, dit houdt o.a. in: 

 

 • Toepassen van vergunningssystemen en de betredingsprocedures;
 • Correct werken met valbeveiliging; 
 • Communicatie met de betreders; 
 • Kennen van de mogelijke gevaren en risico's van besloten ruimtes; 
 • Kennen van de veiligheidsmaatregelen bij het werken in besloten ruimte;  Interpreteren van metingen; 
 • Correct reageren en optreden in geval van noodsituaties; 
 • Toepassen technieken van eerstelijns interventie.

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

Inhoud Theorie:

 • Betredingsvergunning: doel en interpretatie
 • Karakteristieken besloten ruimten
 • Gevaren en risico's bij het betreden van besloten ruimten, dit zowel in de te betreden ruimte als in de omgeving ervan
 • Regelgeving in verband met besloten ruimten
 • Preventiemaatregelen om een veilige betreding mogelijk te maken, zowel vóór als tijdens de betreding
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Basistechnieken met betrekking tot ventilatie van besloten ruimten
 • Betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik:
  • Driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en valstopblok, touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
  • Elementaire evacuatiehulpmiddelen en -technieken voor eerstelijnsinterventie
  • Reddingslier, reddingstakel, horizontale evacuatie uit mangat, rautekgreep
 • Gebruikelijke persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen: Gewone werkkledij, chemicaliënpak en gaspak
 • Ademhalingsbescherming (onafhankelijke/afhankelijke/autonoom/niet-autonoom)
 • Basistechnieken m.b.t. communicatie (o.a. structuur van de melding, gebruik van communicatiemiddel,..)
 • Metingen van concentraties (zuurstof, toxische of ontvlambare stof) buiten het toelaatbare gebied en gepast reageren
 • Gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte.

 

 

Inhoud Praktijk:

 • Gebruik van de betredingshulpmiddelen op de juiste manier en in de juiste context: Driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en valstopblok, touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
 • Elementaire evacuatiehulpmiddelen en - technieken voor eerstelijnsinterventie: Driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en valstopblok, touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
 • Gebruik van de betredingsvergunning
 • Registratie van de betreders
 • Op een efficiënte manier alarm geven
 • Gepast reageren bij alarm (bv. brandalarm, gasalarm, etc.) in de buurt van de besloten ruimte
 • Betreding onder onafhankelijke adembescherming, zowel horizontaal als verticaal
 • Snel en efficiënt optreden in noodsituaties
 • Een onafhankelijk adembeschermingstoestel brengen bij het slachtoffer
 • Toepassen van basistechnieken m.b.t. reanimatie.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

 • Taal: Nederlands, Frans of Engels (door te geven bij bestelling).
 • Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd met tal van praktijkvoorbeelden. 
 • Deze opleiding neemt 2 dagen in beslag.  

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden:

 

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs

 

Afhankelijk van de locatie voorziet de klant / G4S Training & Consultancy Services in:

 • Geschikt leslokaal met whiteboard of flipover en projectiescherm of -wand
 • Praktijkoefenterrein met als specifieke objecten: besloten ruimten (bvb tank) met mangaten voor horizontale en verticale betreding, min. 2m diep. Voor de opleidingen op locatie van de klant wordt de mobiele trainingsunit besloten ruimten ingezet indien geen gepast oefenterrein aanwezig (tegen meerkost).
 • Betredings- en reddinghulpmiddelen, ademluchtvluchttoestellen, gasdetectietoestel
 • Catering

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimum 18 jaar oud zijn;
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen;
 • In het bezit zijn van een attest van medische geschiktheid voor het dragen van omgevingsonafhankelijke adembescherming;
 • Bezitter zijn van een attest "werken met omgevingsonafhankelijke ademhalingsbescherming";
 • Geen last hebben van claustrofobie;
 • Geen baardgroei.

ODB-nummer

1001931-009

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png