Conflicten en gevallen van weerstand of agressie de-escalerend benaderen Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

We richten ons tot iedereen die in zijn of haar professionele context met conflictueuze situaties kan worden geconfronteerd en die zijn of haar vaardigheden om met dergelijke situaties om te gaan wil aanscherpen.

Doel - Objectif

Door het volgen van deze module verwerven de cursisten: 

  • Inzicht in het verloop van een conflict
  • Inzicht in mogelijke technieken van de-escalatie van een conflict
  • Vaardigheden om met conflicten om te gaan

Beschrijving - Description

In deze opleiding worden onder meer de volgende thema's behandeld:

  • Psychologische en sociologische analyse van individueel gedrag in geval van agressie
  • Toepassing van het 5-fasenmodel in concrete situaties
  • Slachtofferbijstand

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd. Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

We vertrekken steeds vanuit de dagelijkse realiteit van de deelnemers.

 

Elke les is interactief. Input en theorie worden afgewisseld met eigen cases, praktijkoefeningen en discussies.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Aan deze opleiding is geen evaluatie verbonden.

ODB-nummer

ODB-1001926-001

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

  • 17/10/24 07:00 → 15:30 Présentiel
    Asse 20 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png