Hoe buy-in voor security binnen uw organisatie creëren Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Met deze opleiding richten we ons tot security directors, security managers en security professionals.

Doel - Objectif

Door het volgen van deze opleidingen behalen de cursisten de volgende leerdoelstellingen:

 • Hun functie leren zien door de ogen van het management om security op strategisch niveau op de agenda te krijgen
 • Door inzicht te verwerven in de achterliggende bedrijfsprocessen en de bedrijfsdynamiek, leren hoe security topics kunnen vertaald worden van musts naar wannahaves
 • Omdat security topics vaak raakvlakken hebben met andere management issues (HR, productie, ...) gedeelde belangen leren zien om win-wins te bekomen
 • De perceptie van security binnen de organisatie leren veranderen van kostenpost naar een verzekeringspremie tegen niet-ingecalculeerde kosten die hoog kunnen oplopen

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

 • Plaats, positie en mandaten van security in een organisatie
 • Compliance versus bedrijfscultuur: moeten versus willen
 • Objectiviteit versus interne politiek: verzuiling, communicatiestructuren en blindspots
 • Voorspellingen: glazen bol versus belangen
 • Van kostenpost naar verzekeringspremie tegen onvoorziene kosten
 • Tactiek versus strategie
 • Top - down in security: zaaien en oogsten
 • Teacher versus coach; facts versus feelings
 • De olifant opeten
 • Van statistiek naar dynamiek: relevante tendensen extraheren
 • AIDA: security op de agenda plaatsen en budget verkrijgen

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

We vertrekken steeds vanuit de dagelijkse realiteit van de deelnemers.

Elke les is interactief. Input en theorie worden afgewisseld met eigen cases, praktijkoefeningen en discussies.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De deelnemers stellen een security buy-in plan op voor hun eigen organisatie. Zodoende wordt de opleiding meteen in praktijk gebracht.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 22/08/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 20 places restantes
 • 12/09/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 20 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png