Efficiënt omgaan met verdachte pakketten en bommeldingen Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Met deze opleiding richten we ons tot personen die tijdens de uitoefening van hun job mogelijk in contact komen met dreigingen door bommelding of een verdacht pakket.

Doel - Objectif

Door het volgen van deze opleiding verwerven de cursisten:

 • Inzicht in de bestaande interne procedures ingeval van een bommelding of een verdacht pakket;
 • Inzicht in de vertaalslag van die interne procedures naar de praktijk;
 • Een verhoogde waakzaamheid ten aanzien van mogelijke verdachte objecten of pakketten;
 • De vaardigheid om correct en efficiënt te communiceren met de hulpdiensten;
 • De vaardigheid om de eerste veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen ingeval van een verdacht pakket;
 • De vaardigheid om de regel van de 5 C's (confirm, clear, cordon, control & check) te kunnen toepassen.

Duurtijd in uren - Durée en heures

4

Beschrijving - Description

Theorie

 • Daders en hun modi operandi;
 • De evolutie in het gebruik van explosieven;
 • Nieuwe dreigingen als precursoren en CBRNe;
 • De samenstelling van geïmproviseerde explosieven en demonstratie van de verschillende componenten (inert);
 • De verschillende dreigingen;
 • De implementatie van de regels van de 5 C's;
 • Een correcte oproep naar de hulpdiensten;
 • Onthaal en debrief van de hulpdiensten.

 

Praktijk

We vertalen de theoretische inzichten naar de praktijk en vullen ze aan met praktische oefeningen. Tijdens de rollenspelen worden verschillende scenario's behandeld.

We sluiten het praktisch luik af met een debriefing.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd en gaat door in ons opleidingscentrum.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Om de dynamiek binnen de groep zo groot mogelijk te maken, beperken we het aantal

deelnemers tot maximaal 15 personen.

Elke les is interactief. Input en theorie worden afgewisseld met eigen cases, praktijkoefeningen en discussies.

Iedere oefening wordt beëindigd met een debrief om na te gaan of de deelnemers de techniek onder de knie hebben of extra ondersteuning nodig hebben.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 17/12/24 07:00 → 11:00 Présentiel
  Asse 15 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png