Insider risk training (NDL) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze vorming is organisatiebreed. Van medewerker tot manager, deze vorming inzake de psychologische basis van insider risk is voor elke functie relevant.

 

Deze vorming wordt verzorgd door Signpost Six, een training- en adviesbureau voor insider-risico's dat organisaties helpt de waarde van hun kritische assets te behouden door een holistische benadering aan te bieden voor het beperken van insider-risico's als gevolg van staatsspionage en georganiseerde misdaad. De mensgerichte oplossingen van Signpost Six zijn gericht op vroege detectie en preventie en zijn gebaseerd op door onderzoek ondersteunde bevindingen. Samengesteld uit een team van ervaren consultants met diepgaande expertise op het gebied van psychologie, inlichtingen, insider risk en business, ondersteunt Signpost Six klanten bij het implementeren van passende tegenmaatregelen via gespecialiseerd aanbod en/of partnerschappen.

Doel - Objectif

Door het volgen van deze opleiding verwerven de deelnemers de volgende vaardigheden en competenties:

 

  • Ontwikkeling van een beter begrip van insider risk en inzicht in de oorzaken, omvang en gevolgen
  • Herkennen van de belangrijkste indicatoren van insider risk te herkennen
  • Verwerven van inzicht in de analyse van vroege waarschuwingssignalen van een insider incident
  • Verbetering van de vaardigheid tot reactie op een incident door medewerkers, managers en de organisatie als geheel

Duurtijd in uren - Durée en heures

3

Beschrijving - Description

Tijdens de training nemen we de groep op interactieve wijze mee in een inleiding van het thema insider risk, de omvang en het type van de problemen en de eerste stappen naar bewustzijn over signalen om

insider risk te herkennen. Hiervoor nemen we eerst de achtergrond van het begrip door van het lekken van geheime informatie in het Amerikaanse leger tot het ingrijpen van toenmalig president Obama.

Vervolgens wordt verduidelijkt waar en hoe deze insider risico's en mogelijke incidenten voorkomen.

Tot slot nemen we aan de hand van erkende frameworks een aantal cases door om de risico's te leren begrijpen, herkennen en beperken en laten we de deelnemers die analyseren.

Aanpak - Approche

 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Het aantal deelnemers per sessie wordt beperkt tot maximaal 30 personen.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze vorming.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

  • 05/11/24 13:00 → 16:00 Présentiel
    Asse 8 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png