Crime Prevention Through Environmental Design (NL) Présentiel

Dernière mise à jour : 20/10/2023

Bannière visuelle de présentation de la formation

Doelpubliek / Public visé

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil werken aan criminaliteitspreventie in de omgeving van de werkplek. Handig (maar niet noodzakelijk) is dat u er iets over te beslissen hebt, zoals stategisch kader, medewerkers betrokken bij de aanleg van buitensites, nieuwbouw- of verbouwprojecten, facility managers… Maar ook geïnteresseerden in ontwikkeling of de samenhang tussen architectuur en security zijn welkom.

 

CPTED is een wereldwijd gehanteerde aanpak waarbij criminaliteit, overlast, ongewenst gedrag en onveiligheidsgevoel in de omgeving worden beperkt. Bij deze aanpak van veiligheid gaat het niet om de dader en het slachtoffer van criminaliteit, maar wel om de omgeving waarin ze elkaar ontmoeten. Het doel van CPTED is om een plek zodanig te plannen, ontwerpen, gebruiken en beheren dat gebruikers zich er veilig voelen en er minder incidenten, criminaliteit, geweld en overlast voorkomen. CPTED is een multidisciplinair proces waardoor ongewenst gedrag geen kans krijgt en gewenst gedrag gestimuleerd wordt.

 

Deze opleiding wordt gedoceerd door Kim Covent en Wesley De Smet, bezielers van Counterplay.  Counterplay denkt met u mee in het schaakspel tegen de vijand. Leer kijken door de ogen van de ander om uzelf beter te beschermen. Niet door potentiële vijanden op te sporen of aan te vallen, maar door zoveel mogelijk aanvalsstrategieën proactief onderuit te halen.

 

Kim Covent is adviseur bij de Gentse lokale politie met intussen meer dan 14 jaar ervaring in communicatie en beleid op het lokale niveau. Kim traint eerstelijnscollega's bij het spotten en begrijpen van afwijkend gedrag en de voorbereidingen van een criminele aanval.

 

Wesley De Smet is sinds 2019 afdelingshoofd Facilitair beheer in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Daarnaast is hij strategisch leidinggevende van de interne bewakingsdienst in verschillende Gentse musea. Hij is gespecialiseerd in organisatorisch beveiligingsbeheer, museumbeveiliging en crisismanagement.

Doel / Objectif

Door het volgen van deze opleiding leren de cursisten:

 • De verschillende elementen die criminaliteit in een omgeving bepalen benoemen en
 • beschrijven.
 • De soorten preventiemaatregelen correct kunnen koppelen aan de verschillende noden op
 • gebied van criminaliteitspreventie
 • De verschillende modellen en principes van CPTED herkennen in dagdagelijkse omgevingen.
 • De strategieën van CPTED selecteren, analyseren en implementeren in de omgeving.
 • De CPTED tool gebruiken en er de nodige conclusies uit trekken.
 • Op een correcte en neutrale wijze kunnen rapporteren over verdacht gedrag in de omgeving.

Duurtijd in uren / Durée en heures

8

Beschrijving / Description

 • Inleiding
 • Criminaliteitspreventie
 • Theoretisch kader (eerste en tweede generatie CPTED)
 • Strategieën (natuurlijk toezicht, natuurlijke toegangscontrole, natuurlijke territorialiteit)
 • Gebruik van de tool
 • Verdacht gedrag

Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd. Tijdens deze opleiding wordt gebruik gemaakt van gamification. De technieken CPTED worden geoefend in allerhande (speelse en fictieve) situaties in omgevingen binnen én buiten.

Moyens et supports pédagogiques

Om de dynamiek binnen de groep te kunnen bewaken, verkiezen we een maximale groepsgrootte van 20 personen. Interactie staat centraal. Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV. O217287

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 07/03/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes
 • 30/05/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes

Dans la même catégorie

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png