Situational Awareness (NL) Présentiel

Dernière mise à jour : 20/10/2023

Bannière visuelle de présentation de la formation

Doelpubliek / Public visé

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die wil werken aan veiligheid op de job. Voor security professionals die nieuwe veiligheidsinzichten willen toevoegen aan hun organisatie. Voor medewerkers van hulpdiensten, veiligheidspersoneel van musea en andere instituten, maar ook bijvoorbeeld voor hospitality- en onthaalteams van organisaties en events.

 

Omgevingsbewustzijn staat voor het dynamische proces van het ontvangen, interpreteren en verwerken van informatie uit de omgeving en gebeurtenissen in uw specifieke context. Een goed omgevingsbewustzijn is adaptief en alert. Medewerkers krijgen zo punctuele kennis over hun bredere omgeving. Dit ondersteunt gerichte actie wanneer nodig. Ze reageren vlugger én beter op incidenten, ongelukken en mogelijke aanvallen. Het is de bedoeling om met deze groeiende kennis toekomstige of te verwachten gebeurtenissen tijdig te voorspellen en slechte uitkomsten te voorkomen.

 

Deze opleiding wordt gedoceerd door Kim Covent en Wesley De Smet, bezielers van Counterplay. Counterplay denkt met u mee in het schaakspel tegen de vijand. Leer kijken door de ogen van de ander om uzelf beter te beschermen. Niet door potentiële vijanden op te sporen of aan te vallen, maar door zoveel mogelijk aanvalsstrategieën proactief onderuit te halen.

 

Kim Covent is adviseur bij de Gentse lokale politie met intussen meer dan 14 jaar ervaring in communicatie en beleid op het lokale niveau. Kim traint eerstelijnscollega's bij het spotten en begrijpen van afwijkend gedrag en de voorbereidingen van een criminele aanval.

 

Wesley De Smet is sinds 2019 afdelingshoofd Facilitair beheer in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Daarnaast is hij strategisch leidinggevende van de interne bewakingsdienst in verschillende Gentse musea. Hij is gespecialiseerd in organisatorisch beveiligingsbeheer, museumbeveiliging en crisismanagement.

Doel / Objectif

Door het volgen van deze opleiding leren de cursisten:

 • Het theoretisch model van situational awareness herkennen in dagdagelijkse situaties.
 • Eigen observaties kunnen analyseren, verbeteren en oefenen.
 • Observaties kunnen los zien van interpretaties.
 • De valkuilen van cognitieve denkfouten en vormen van gezichtsbedrog herkennen in interpretaties.
 • De elementen van neutrale en correcte interpretaties kunnen herkennen en toepassen in eigen rapportering en meldingen.
 • Een eerste initiatie in gedragsherkenning beleven.
 • Terdege persoonsbeschrijvingen weten te maken.

Duurtijd in uren / Durée en heures

8

Beschrijving / Description

 • Inleiding
 • Theoretisch kader
 • Model
 • Observeren
 • Interpreteren
 • Rapporteren
 • Gedrag- en persoonsbeschrijving

Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd. Tijdens deze opleiding wordt gebruik gemaakt van gamification. De technieken van situational awareness worden geoefend in allerhande (speelse en fictieve) situaties in omgevingen binnen én buiten.

Moyens et supports pédagogiques

Om de dynamiek binnen de groep te kunnen bewaken, verkiezen we een maximale groepsgrootte van 20 personen. Interactie staat centraal. Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV. O217287

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 28/03/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes
 • 06/06/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png