Signalen van radicalisering en extreem gedachtegoed herkennen Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor of een bijdrage leveren tot de veiligheid van een onderneming of organisatie en die vanuit deze verantwoordelijkheid geconfronteerd kunnen worden met personen die zich bevinden in een bepaalde fase van het radicaliseringsproces.

Doel - Objectif

Door het volgen van deze opleiding behalen de cursisten de volgende leerdoelstellingen:

 • Het fenomeen radicalisering begrijpen en inzicht verwerven in de verschillende fasen van het radicaliseringsproces
 • Signalen die wijzen op radicalisering leren herkennen

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

 • Introductie
 • Relevante definities inzake de term ‘radicalisering' (radicalisme, radicalisering, fundamentalisme, extremisme, fanatisme, terrorisme, ...)
 • De verschillende types van extremisme
 • Verschillende groepen en bewegingen van radicalisering doorheen Europa
 • Het radicaliseringsproces begrijpen: de geopolitieke context, het individu, de ideologie, persoonlijke factoren, ...
 • De verschillende fasen van het radicaliseringsproces: verkenning, toetreding, legitimering, actie
 • Hoe het radicaliseringsproces herkennen? Onrustwekkend en alarmerend gedrag herkennen.
 • Beschermende factoren en kwetsbaarheden
 • Factoren die aanleiding kunnen geven tot gewelddadige radicalisering (faciliterende factoren)
 • Het internet en de rol van het internet in radicalisering
 • Hoe handelen wanneer men een persoon kent die zich bevindt in een fase van radicalisering?
 • Hoe reageren ten aanzien van een geradicaliseerd persoon op de werkvloer?
 • De rol en positie van de autoriteiten ten opzichte van het fenomeen

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd en gaat, wanneer mogelijk, door op de locatie van de klant of in ons opleidingscentrum.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Om de dynamiek binnen de groep zo groot mogelijk te maken, beperken we het aantal deelnemers tot maximaal 15 personen.

 

We kiezen bewust voor een interactieve en participatieve opleiding waarin alle deelnemers actief betrokken worden. Via rollenspelen worden theoretisch aangeleerde vaardigheden toegepast in de praktijk.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png