Omgaan met AMOK- situaties Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs en tot iedereen die in zijn werkomgeving geconfronteerd kan worden met een AMOK-situatie (zoals een dolle schutter).

Doel - Objectif

Door het volgen van deze opleiding behalen de deelnemers de onderstaande leerdoelstellingen:

 • Inzicht verwerven in het fenomeen ‘AMOK'; het fenomeen leren herkennen en begrijpen
 • Aanleren van passende reacties op een incident
 • Inzicht verwerven in de eigen rol en verantwoordelijkheden
 • Kennis aanscherpen van de procedures die gelden binnen de eigen organisatie
 • Inzicht verwerven in de verbanden tussen de procedures van de eigen organisatie en de interventie van hulp- en politiediensten

Duurtijd in uren - Durée en heures

4

Beschrijving - Description

Voorafgaand aan de opleiding brengen we, wanneer mogelijk, een verkennend plaatsbezoek, waarbij we een analyse maken van de concrete situatie (toegangen, nooduitgangen, mogelijke schuilplaatsen, ...).

Dit verkennend plaatsbezoek neemt 2u in beslag.

 

Theoretische module

 • Wettelijk kader
 • Definiëring van een aantal termen
 • Bespreking van enkele incidenten
 • Daderprofiel
 • De interventie van politiediensten in geval van een AMOK-situatie
 • Welke zijn de preventieve maatregelen op de site?
 • Aanbevelingen: vluchten of zich verstoppen?

Praktische module

In een praktische oefening maken de deelnemers een risicoanalyse en nemen ze op grond daarvan de meest aangewezen beslissingen.

De nadruk ligt daarbij op:

 • Integratie van procedures
 • Observatie van de situatie en correcte communicatie naar de hulpdiensten (vertellen)
 • Herkennen van vluchtwegen (vluchten)
 • Herkennen van toevluchtsoorden (verbergen)

Debrief

We sluiten de dag af met een debrief met alle deelnemers die hun ervaringen delen en de opleiding evalueren.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd en gaat, wanneer mogelijk, door op de locatie van de klant.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Om de dynamiek binnen de groep zo groot mogelijk te maken, beperken we het aantal deelnemers tot maximaal 15 personen.

Om de professionele situaties van de deelnemers zo goed mogelijk te simuleren, gaat deze opleiding, wanneer mogelijk, door op locatie van de klant.

Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png