Port Facility Security Officer Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot iedereen die als Port Facility Security Officer werkzaam wil zijn binnen een ISPS havenfaciliteit.

Doel - Objectif

Het behalen van het certificaat Port Facility Security Officer (PFSO).

 

Met deze opleiding beogen we de volgende leerdoelstellingen te bereiken: 

 • Leren een beveiligingsplan voor een havenfaciliteit (PFSP) te ontwikkelen, te onderhouden en toe te zien op de implementatie ervan;
 • Leren een risico, dreiging en kwetsbaarheid in te schatten;
 • Leren op gezette tijden inspecties uit te voeren op de havenfaciliteit, om zich ervan te verzekeren dat de gepaste beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd en onderhouden worden;
 • Zich ervan verzekeren dat beveiligingsmateriaal en -systemen behoorlijk worden gebruikt, getest en afgesteld;
 • Het security bewustzijn (awareness) en de waakzaamheid stimuleren.

Duurtijd in uren - Durée en heures

24

Beschrijving - Description

Deze opleiding omvat 24 lesuren en bestaat uit een theoretisch en een praktisch programma.

 

Het programma van deze opleiding is ontwikkeld op basis van de IMO, MSC.1/Circ. 1188 “Guidelines on training and certification of PFSO”. Het programma omvat onder meer de volgende elementen: 

 • Context;
 • Risicoanalyse;
 • PFSP;
 • Security maatregelen en procedures;
 • Security awareness;
 • Security training;
 • Incident response plan.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd: 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd. Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De evaluatie van deze opleiding bestaat uit 20 meerkeuzevragen met 4 antwoordopties en giscorrectie (goed voor 20% van de eindscore), 2 open vragen (goed voor 40% van de eindscore) en een uitgebreide oefening (goed voor 40% van de eindscore). Een deelnemer zal slagen indien een totaal van 50% wordt behaald.

 

Een certificaat zal uitgereikt worden na het slagen van de deelnemer. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De originele certificaten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de certificaten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

De Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code) heeft tot doel de weerbaarheid van schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen. De code beoogt ook een nauwe samenwerking tussen de lokale, nationale en internationale instellingen om zo een betere bescherming van de maritieme installaties te verwezenlijken. De code voorziet eveneens in een Port Facility Security Officer (PFSO) voor havenfaciliteiten, die hierin een cruciale rol speelt.

ODB-nummer

1001930-005

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 28/05/24 08:30 → 30/05/24 17:00 Présentiel
  GENT 6 places restantes
 • 15/10/24 08:30 → 17/10/24 17:00 Présentiel
  Bredene (08) 12 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png