Veilig werken aan elektrische installaties - niveau BA4 Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Alle personen die werkzaamheden uitvoeren (ook niet- elektrisch) in de buurt van elektrische installaties.

●      Personen die ofwel op de hoogte zijn van elektrische risico's verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden;

●      Ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden, om de risico's die verbonden zijn aan elektriciteit tot een minimum te beperken. (AREI, artikel 47).

We spreken hier bijvoorbeeld over uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties.

Een persoon met een bekwaamheidsattest BA4 is enkel “gewaarschuwd” over de risico's en weet wat hij kan en mag doen, maar moet er bij problemen een persoon met een BA5-attest bijhalen

Doel - Objectif

De bekwaamheid van personen in verband met de risico's verbonden aan elektriciteit wordt gekenmerkt door een code. Deze code, BA4 of BA5 genoemd, wordt door de werkgever toegekend aan werknemers die de nodige competenties beschikken en meegedeeld in een schriftelijk document.

Hij zorgt voor een voldoende en aangepaste opleiding en ziet er op toe dat bij de verdeling van de taken aan of nabij elektrische installaties de betrokken personen de vereiste bekwaamheid hebben en de nodige vorming, opleiding en instructies hebben ontvangen.

 De opleiding die G4S daarvoor uitgewerkt heeft, kan hieraan een grote bijdrage leveren.

Beschrijving - Description

Theorie:

 • Algemeen kader veiligheid
 • Het AREI
 • Sensibilisatie voor de elektrische risico's binnen de onderneming
 • Preventiemaatregelen
 • De bekwaamheden
 • De effecten van elektrische stroom op het menselijk lichaam
 • Bescherming tegen elektrische schokken
 • Beschermingstoestellen
 • Veilig werken aan of in de omgeving van elektrische installaties
 • Beschermingsuitrusting

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Powerpointpresentatie & syllabus.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Theorie door schriftelijke vragenlijst.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Session sélectionnée

  Prochaines Sessions

  • 14/06/24 07:00 → 15:30 Présentiel
   Asse 17 places restantes
  • 11/09/24 09:00 → 16:00 Présentiel
   Asse 19 places restantes
  https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png