Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming IS-081 Présentiel

Dernière mise à jour : 09/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werken in een omgeving met mogelijks een lage zuurstofconcentratie en/of hoge concentraties van gevaarlijke stoffen in de omgeving atmosfeer. Dit kan voorkomen op bedrijfsterreinen, installaties, werkplaatsen of besloten ruimten.

Doel - Objectif

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming (zowel ademluchttoestellen als toestellen met slangaansluiting) te werken, dit houdt o.a. in:

 • Controle van de middelen voor ademhalingsbescherming
 • Apparatuur op de juiste manier en met nodige controles op- en afzetten
 • Zich bewegen doorheen moeilijk toegankelijke locaties en werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Correct reageren op noodsituaties

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming (zowel ademluchttoestellen als toestellen met slangaansluiting) te werken.

 

Inhoud theorie

 • Wettelijke aspecten
 • Relevante fysiologische aspecten van de ademhaling
 • Omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen en hun plaats binnen de persoonlijke adembeschermingsmiddelen
 • Toepassingsbereik en bescherming van een onafhankelijk ademluchttoestel
 • Samenstellende onderdelen van het ademluchttoestel en hun functie
 • Onderhoudswerkzaamheden en controles
 • Gepast reageren in een noodsituatie

 

Inhoud praktijk

 • Op de juiste manier het toestel op en afzetten, inclusief de individuele veiligheidscontroles
 • Zich op een veilige manier verplaatsen doorheen een industriële installatie met hindernissen
 • Elementaire werkzaamheden met een onafhankelijk ademluchttoestel
 • Gepast reageren op noodsituaties

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

 • Identiteitskaart verplicht voor afname van het examen
 • Attest van medische geschiktheid

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Taal van de opleiding/examen

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC erkend om de opleiding zowel in het Nederlands, Frans of Engels te doceren/examineren. Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal duidelijk over te maken bij bestelling. In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en examens (zie kalender).

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten
 • Lunch

 

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid van de deelnemers
 • Uiterlijk 72u voor start van de opleiding; namen van de deelnemers aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC).

 

Afhankelijk van de locatie voorziet de aanvrager of G4S Consultancy Services:

 • Ademluchttoestellen
 • Catering

 

De deelnemers voorzien:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, -schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitskaart
 • Glad geschoren (geen baardgroei)

​​

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden

 

Duurtijd examen RT: IS-081

Theorie: 30 minuten

Praktijk: 30 minuten

 

Toets termen BeSacc-VCA

Om de gedetailleerde toets termen te consulteren, gelieve te klikken op volgende link:

https://besacc-vca.be/sites/default/files/IS-081.pdf

 

Toets termen theorie (beknopt)

 • Werking, bouw en onderhoud van de onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen
 • Werking van de ademhaling
 • Risico's herkennen
 • Invloed van bepaalde factoren op de beschermingsgraad vb. druk, luchtverbruik, etc...
 • LMRA Toets termen praktijk (beknopt)
 • Omgaan met de ademhalingsapparatuur
 • Zich bewegen in moeilijk toegankelijke locaties (mangat) en werkzaamheden uitvoeren met de onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Omgaan met noodsituaties
 • Berekenen van luchtverbruik, terugkeertijd
 • Een onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel aansluiten op een ademluchtslang

 

Toets termen praktijk (beknopt)

 • Omgaan met ademhalingsapparatuur
 • Zich verplaatsen op moeilijk bereikbare plaatsen (mangaten) en het uitvoeren van werkzaamheden met onafhankelijke ademhalingsapparatuur
 • Omgaan met noodsituaties
 • Luchtverbruik en terugstroomtijd berekenen
 • Een onafhankelijk ademhalingstoestel aansluiten op een ademluchtslang

 

Certificaat

Indiende kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat IS-081, volgens de eind- en toets termen van het Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA. Geldigheidsduur: 5 jaar.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
 • Attest van medische geschiktheid voor het dragen van omgevingsonafhankelijke adembescherming
 • Geen gezichtsbeharing

ODB-nummer

1001931-008

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 10/06/24 07:30 → 16:00 Présentiel
  Wommelgem 5 places restantes
 • 16/09/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Asse 8 places restantes
 • 07/10/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Wommelgem 12 places restantes
 • 18/11/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Wommelgem 12 places restantes
 • 09/12/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Asse 12 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png