Veiligheidswacht van besloten ruimten IS-007 - NL Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Personen die instaan voor het veiligheidstoezicht bij betreden van besloten ruimten, inclusief het toezicht op de betreders en die in geval van nood correct dienen te alarmeren en een eerstelijnsinterventie moeten kunnen uitvoeren.

Doel - Objectif

De kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om de functie van veiligheidswacht uit te oefenen bij het betreden van en het werken in besloten ruimten; dit houdt met name het volgende in:

 • Toepassen van vergunning systemen en toegangsprocedures;
 • Valbeveiliging correct gebruiken;
 • Communiceren met hulpverleners;
 • De potentiële gevaren en risico's van besloten ruimtes kennen;
 • De veiligheidsmaatregelen kennen bij het werken in een besloten ruimte;
 • Maatregelen interpreteren;
 • Correct reageren in een noodsituatie;
 • Eerstelijns interventietechnieken toepassen.

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

Inhoud theorie:

 • Betredingsvergunning: doel en interpretatie;
 • Karakteristieken besloten ruimten;
 • Gevaren en risico's bij het betreden van besloten ruimten, dit zowel in de te betreden ruimte als in de omgeving ervan;
 • Regelgeving in verband met besloten ruimten;
 • Preventiemaatregelen om een veilige betreding mogelijk te maken, zowel vóór als tijdens de betreding;
 • Taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht;
 • Basistechnieken met betrekking tot ventilatie van besloten ruimten;
 • Betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik: 
 • Gebruik van de betredingsvergunning;
 • Registratie van de betreders;
 • Op een efficiënte manier alarm geven;
 • Gepast reageren bij alarm (bv. brandalarm, gasalarm,…) in de buurt van de besloten ruimte;
 • Betreding onder onafhankelijke adembescherming, zowel horizontaal als verticaal;
 • Snel en efficiënt optreden in noodsituaties;
 • Een onafhankelijk adembeschermingstoestel brengen bij het slachtoffer;
 • Toepassen van basistechnieken m.b.t. reanimatie.

 

Inhoud Praktijk:

 • Gebruik van de betredingshulpmiddelen op de juiste manier en in de juiste context: Driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en valstopblok, touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas);
 • Elementaire evacuatiehulpmiddelen en - technieken voor eerstelijnsinterventie: Driepoot, valbeveiliging (meelopende valbeveiliging en valstopblok, touwladder, één (zelf te kiezen) afdaaltoestel, veiligheidsharnas);

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

 • Identiteitskaart verplicht voor afname van het examen
 • Attest van medische geschiktheid

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Taal van de opleiding/examen

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC erkend om de opleiding zowel in het Nederlands, Frans of Engels te doceren/examineren. Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal duidelijk over te maken bij bestelling. In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en kan het examen gebeuren in Nederlands, Frans of Engels (keuze taal examen door te geven bij inschrijving).

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor: 

 • Cursus Documentatie, presentatie middelen, registratie- en evaluatie documenten
 • Lunch

 

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid van de deelnemers
 • Uiterlijk 24u voor start van de opleiding; namen van de deelnemers aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC).
 • Geldig attest IS-081 van de deelnemers

 

De deelnemers voorzien:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs
 • Glad geschoren (geen baardgroei)

 

Afhankelijk van de locatie voorziet de aanvrager /G4S Training & Consultancy Services: 

 • Geschikt leslokaal met whiteboard of flipover en projectiescherm of –wand
 • Praktijkruimte geschikt voor oefensessies
 • Catering
 • Ademluchttoestellen
 • Kooiladder, trap, lage en smalle doorgang
 • Verschillende soorten filters en maskers
 • 1 flessenkar met 2 ademluchtflessen
 • 2 riemen met koppel stuk op ieder riemen.
 • 2 longautomaten
 • Gasdetectietoestel met sonde en meetstaal
 • Pbm en hulpmiddelen, of foto's van pbm en hulpmiddelen
 • Toeter of fluitsignaal als extern alarmeringsmiddel.
 • Radio-communicatie
 • Ademluchtvluchttoestel voor het slachtoffer
 • Veiligheidsharnas voor slachtoffer en veiligheidswacht
 • CPR oefenpop
 • Mangaten voor horizontale en verticale evacuatie en betreding
 • Betredings- en reddingshulpmiddelen: driepoot, reddingslier, touwladder, veiligheidsharnassen met vanglijnen en musketons

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden

 

Duurtijd examen RT IS-007

 • Theorie: 30 minuten
 • Praktijk: 45 minuten

 

Toetstermen BeSacc-VCA

Om de gedetailleerde toets termen te consulteren, gelieve te klikken op volgende link: https://www.besacc-vca.be/sites/default/files/IS-007.pdf

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat IS-007, volgens de eind- en toets termen van het Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA.
Geldigheidsduur: 3 jaar.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • Attest van medische geschiktheid
 • De deelnemer moet in het bezit zijn van een niet vervallen diploma IS-081
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
 • Geen gezichtsbeharing

ODB-nummer

1001931-009

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 11/06/24 07:30 → 12/06/24 15:30 Présentiel
  Wommelgem 5 places restantes
 • 17/09/24 07:30 → 18/09/24 15:30 Présentiel
  Asse 9 places restantes
 • 08/10/24 07:30 → 09/10/24 15:30 Présentiel
  Wommelgem 12 places restantes
 • 19/11/24 07:30 → 20/11/24 15:30 Présentiel
  Asse 12 places restantes
 • 10/12/24 07:30 → 11/12/24 15:30 Présentiel
  Wommelgem 12 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png