Omgaan met AMOK- situaties Présentiel

Dernière mise à jour : 20/10/2023

Bannière visuelle de présentation de la formation

Doelpubliek / Public visé

Deze opleiding richt zich tot preventieadviseurs en tot iedereen die in zijn werkomgeving geconfronteerd kan worden met een AMOK-situatie (zoals een dolle schutter).

Doel / Objectif

Door het volgen van deze opleiding behalen de deelnemers de onderstaande leerdoelstellingen:

 • Inzicht verwerven in het fenomeen ‘AMOK'; het fenomeen leren herkennen en begrijpen
 • Aanleren van passende reacties op een incident
 • Inzicht verwerven in de eigen rol en verantwoordelijkheden
 • Kennis aanscherpen van de procedures die gelden binnen de eigen organisatie
 • Inzicht verwerven in de verbanden tussen de procedures van de eigen organisatie en de interventie van hulp- en politiediensten

Duurtijd in uren / Durée en heures

8

Beschrijving / Description

Voorafgaand aan de opleiding brengen we, wanneer mogelijk, een verkennend plaatsbezoek, waarbij we een analyse maken van de concrete situatie (toegangen, nooduitgangen, mogelijke schuilplaatsen, ...).

Dit verkennend plaatsbezoek neemt 2u in beslag.

 

Theoretische module

 • Wettelijk kader
 • Definiëring van een aantal termen
 • Bespreking van enkele incidenten
 • Daderprofiel
 • De interventie van politiediensten in geval van een AMOK-situatie
 • Welke zijn de preventieve maatregelen op de site?
 • Aanbevelingen: vluchten of zich verstoppen?

Praktische module

In een praktische oefening maken de deelnemers een risicoanalyse en nemen ze op grond daarvan de meest aangewezen beslissingen.

De nadruk ligt daarbij op:

 • Integratie van procedures
 • Observatie van de situatie en correcte communicatie naar de hulpdiensten (vertellen)
 • Herkennen van vluchtwegen (vluchten)
 • Herkennen van toevluchtsoorden (verbergen)

Debrief

We sluiten de dag af met een debrief met alle deelnemers die hun ervaringen delen en de opleiding evalueren.

Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd en gaat, wanneer mogelijk, door op de locatie van de klant.

Moyens et supports pédagogiques

Om de dynamiek binnen de groep zo groot mogelijk te maken, beperken we het aantal deelnemers tot maximaal 15 personen.

Om de professionele situaties van de deelnemers zo goed mogelijk te simuleren, gaat deze opleiding, wanneer mogelijk, door op locatie van de klant.

Theorie, praktische oefeningen en groepsdiscussie worden met elkaar afgewisseld.

Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV. O217287

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 10/12/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 20 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png