Bijscholing uitvoerend personeel gespecialiseerd in de conceptie van alarmsystemen en -centrales Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die zich moeten bijscholen ter vernieuwing van het opleidingscertificaat en/of de ministeriële identificatiekaart, voor een periode van 5 jaar.

Doel - Objectif

Het behalen van het getuigschrift van bijscholingscursus inzake conceptie van alarmsystemen en -centrales.

Duurtijd in uren - Durée en heures

12

Beschrijving - Description

Deze bijscholing bestaat uit 12 lesuren en omvat het volgende programma:

 1. Recht. 
 2. Risico-analyse. 
 3. Elektronische beveiliging. 
 4. Praktische oefeningen. 

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

G4S Training & Consultancy Services n.v./s.a. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien voor de aanvang, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding zou blijken dat het tijdstip van de betreffende opleiding niet strookt met de geldigheidstermijnen van reeds eerder behaalde opleidingsattesten en/of identificatiekaarten op naam van de deelnemers.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd met theoretische vakken en praktijkvakken.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met praktijkvoorbeelden en praktische oefeningen met het nodige materiaal.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen examen voorzien van deze opleiding.

 

Deelnemers die de bijscholing zonder enige afwezigheid hebben gevolgd, ontvangen een getuigschrift van bijscholingscursus "Getuigschrift van bijscholingscursus inzake conceptie van alarmsystemen en -  centrales". De originele certificaten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de certificaten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle personen werkzaam in de sector te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

ODB-1001925-001

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 22/05/24 07:00 → 23/05/24 13:30 Présentiel
  Asse 7 places restantes
 • 18/09/24 07:00 → 19/09/24 13:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes
 • 20/11/24 07:00 → 21/11/24 13:30 Présentiel
  Asse 20 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png