Werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming (niet-vca) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Medewerkers die met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, moeilijk toegankelijke plaatsen, besloten ruimten, enz. waarbij de zuurstofconcentratie in de omgevingslucht mogelijk te laag is, en/of waarbij te hoge concentraties van gezondheidsgevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. Medewerkers, die met onafhankelijke ademhalingsbescherming kunnen werken, worden verondersteld ook met afhankelijke ademhalingsbescherming te kunnen werken.

Doel - Objectif

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming (zowel ademluchttoestellen als toestellen met slangaansluiting) te werken, dit houdt o.a. in:

 • Controle van de middelen voor ademhalingsbescherming
 • Apparatuur op de juiste manier en met nodige controles op- en afzetten
 • Zich bewegen doorheen moeilijk toegankelijke locaties en werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Correct reageren op noodsituaties

Duurtijd in uren - Durée en heures

7,5

Beschrijving - Description

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming (zowel ademluchttoestellen als toestellen met slangaansluiting) te werken.

 

Inhoud theorie

 • Wettelijke aspecten
 • Relevante fysiologische aspecten van de ademhaling
 • Omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen en hun plaats binnen de persoonlijke adembeschermingsmiddelen
 • Toepassingsbereik en bescherming van een onafhankelijk ademluchttoestel
 • Samenstellende onderdelen van het ademluchttoestel en hun functie
 • Onderhoudswerkzaamheden en controles
 • Gepast reageren in een noodsituatie

 

Inhoud praktijk

 • Op de juiste manier het toestel op en afzetten, inclusief de individuele veiligheidscontroles
 • Zich op een veilige manier verplaatsen doorheen een industriële installatie met hindernissen
 • Elementaire werkzaamheden met een onafhankelijk ademluchttoestel
 • Gepast reageren op noodsituaties

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Interactief leergesprek, demonstratie en praktische oefeningen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten

 

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid van de deelnemers

 

Afhankelijk van de locatie voorziet de aanvrager of G4S Consultancy Services in:

 • Ademluchttoestellen
 • Catering

 

De deelnemers voorzien:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, -schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • identiteitskaart 
 • glad geschoren (geen baardgroei)

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Eindtoets:

Theorie door schriftelijke vragenlijst

Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden

 

Attest:

Uniek genummerd attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
 • Attest van medische geschiktheid voor het dragen van omgevingsonafhankelijke adembescherming
 • Geen gezichtsbeharing

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png