Betreder van besloten ruimten Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Personen die voor de uitvoering van hun werk een betreding moeten uitvoeren van besloten ruimten, zonder dat daarbij het gebruik van adembescherming nodig is (behoudens noodsituaties).

Doel - Objectif

Inzicht krijgen in de risico's die aanwezig kunnen zijn bij het betreden van besloten ruimten. Kennen van de maatregelen die nodig zijn om een veilige betreding en veilig werken mogelijk te maken. Over de nodige vaardigheden beschikken om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

Inhoud theorie:

 • De gevaren en risico's van besloten ruimten
 • De maatregelen voorafgaand aan de betreding en tijdens de betreding om veilig te kunnen werken
 • Het doel en het gebruik van de betredingsvergunning
 • De werking van gasdetectietoestellen
 • Overzicht van specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen en betredingshulpmiddelen
 • De taak van de veiligheidswacht overeenkomstig de daarvoor geldende (bedrijfs)voorschriften
 • De verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen om veilig te werken
 • Wat te doen in een noodsituatie

 

Inhoud praktijk:

 • Het ademluchtluchttoestel, veiligheidsharnas, veiligheidslijn, gasdetectietoestel en andere hulpmiddelen gebruiken
 • De verschillende maatregelen en hulpmiddelen geïntegreerd toepassen bij een betreding van een besloten ruimte
 • Gepast reageren op een noodsituatie

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Interactief leergesprek en demonstratie. Praktische oefeningen, scenario-oefeningen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel

 

Afhankelijk van de locatie voorziet de klant / G4S Training & Consultancy Services in:

 • Geschikt leslokaal met whiteboard of flipover en projectiescherm of -wand
 • Betredings- en reddinghulpmiddelen, ademluchtvluchttoestellen, gasdetectietoestel
 • Praktijkoefenterrein met als specifieke objecten: besloten ruimten (bvb tank) met mangaten voor horizontale en verticale betreding, min. 2m diep. Voor de opleidingen op locatie van de klant wordt de mobiele trainingsunit besloten ruimten ingezet (tegen meerprijs). 
 • Catering

 

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid voor elke cursist

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden 

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat, uitgereikt door G4S Training & Consultancy Services.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
 • Attest van medische geschiktheid voor het betreden van besloten ruimten & het dragen van adembescherming (indien van toepassing)
 • Geen last hebben van claustrofobie 

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png