Veiligheidswacht bij betreden van Aquafin riool- en RWZI-infrastructuur Basistraining Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Voor de inspectie en het onderhoud van riolen, collectoren, pompputten, ... is afdalen in de infrastructuur vaak nodig. Afdalen in een besloten ruimte is niet zonder risico. Denk o.a. aan risico's op vallen, explosie, vergiftiging en verstikking. Aannemers, studiebureaus, ruimfirma's en personeel van Aquafin die bij de uitvoering van hun taak het rioolstelsel of een waterzuiveringsinstallatie moeten betreden of de taak van

veiligheidswacht uitoefenen, zijn daarom verplicht een opleiding volgen. Enkel na het volgen van en slagen voor zo'n opleiding kan je onze infrastructuur betreden.

 

Tijdens de opleiding leer je op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties betreden en/of op te treden als veiligheidswacht. Toegelaten opleidingen om een besloten ruimte te betreden of om de functie van veiligheidswacht uit te oefenen zijn:

 • Opleidingen IS007 + IS081 (beiden moeten gevolgd zijn) bij een door VCA erkende opleidingsinstelling.
 • De Aquafin opleiding bij een door Aquafin erkende opleidingsinstelling, zoals G4S Training & Consultancy Services.

Voor de betreder is een opleiding van 1 dag nodig. De opleiding voor de veiligheidswacht neemt 2 dagen in beslag. Sowieso moet voor iedere betreding van een besloten ruimte minstens één iemand opgeleid zijn tot veiligheidswacht. De opleidingen dienen minimaal vijfjaarlijks herhaald te worden. Het is ten zeerste aanbevolen om tussentijds de inhoud te herhalen en te oefenen op noodsituaties.

Doel - Objectif

 • Op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties leren betreden.
 • Verwerven van de nodige competentie om de taak van veiligheidswacht te kunnen uitoefenen in deze specifieke werksituaties.

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

Lesdeel 1 (1/2 dag): theorie veilig betreden van Aquafin riool- en RWZI-infrastructuur

 • De gevaren bij het werken in besloten ruimten en de daaruit voortvloeiende risico's
 • Het onderscheid tussen betreden van een “besloten ruimte” en een ruimte waarin iemand afgezonderd tewerkgesteld is
 • Hoe omgaan met deze gevaren vanuit de preventiefilosofie. De te nemen maatregelen om een veilige betreding te kunnen uitvoeren
 • De betredings- en reddinghulpmiddelen: driepoot met reddingslier, veiligheidsharnas, gasdetectietoestel, escape set, omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel
 • Overzicht van de classificatie van de infrastructuurdelen als zones voor afzonderlijke tewerkstelling en/of besloten ruimte
 • De Aquafin typeschema's en beslissingsdiagram voor het betreden van de verschillende infrastructuurdelen
 • De taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Gasdetectie: herkennen van en juist reageren op waarden buiten het toelaatbare
 • Hoe reageren in een noodsituatie

Lesdeel 2 (1/2 dag): Levensreddende handelingen

 • Benadering van een noodsituatie met inachtneming van de voornaamste veiligheidsaspecten
 • Bescherming van de meest vitale functies van het slachtoffer met uitvoering van reanimatie
 • Preventie van shock
 • De veiligheidshouding
 • Transport van het slachtoffer met de Rautek greep

Lesdeel 3 (1 dag): Praktijk betreden/veiligheidswacht / eerstelijnsinterventie.

 • Intensief inoefenen van het opzetten en activeren van het omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel voor eerstelijnsinterventie
 • Leren opzetten van de escape sets, zowel bij zichzelf als bij een slachtoffer
 • Inoefenen van het gebruik van de betreding- en reddinghulpmiddelen: driepoot, veiligheidsharnas, valbeveiliging, reddingslier
 • Evacuatieoefeningen van een slachtoffer: zonder en met betreding, verticaal en horizontaal
 • Integratieoefening: In deze oefening zitten zowel de taken van de betreder als van de buitenwacht. Inoefenen van het gepast reageren op noodsituaties bij het werken in besloten ruimten, vanuit de functie van buitenwacht en betreder, inclusief een evacuatie onder adembescherming. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Interactief leergesprek, demonstratie en praktische oefeningen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden: 

 

Afhankelijk van de locatie zal de klant of G4S zorgen voor het praktijkoefenterrein en de

betredings-en reddingshulpmiddelen. De reanimatiepop en gasdetectietoestel kan voorzien

worden door G4S indien locatie van de klant.

 

G4S Training & Consultancy Services of de klant zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten
 • Betredings- en reddinghulpmiddelen, reanimatie oefenpop, gasdetectietoestel
 • Geschikt leslokaal met whiteboard of flipover en projectiescherm of –wand
 • Praktijkoefenterrein met als specifieke objecten: besloten ruimten (bvb tank) met mangaten voor verticale betreding, min. 2m diep. / Voor de opleidingen op locatie van de klant kan de mobiele trainingsunit besloten ruimten worden ingezet

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst.
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

Voorwaarden - Prérequis

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen, begrijpen
 • Geen last hebben van claustrofobie

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Session sélectionnée

  Prochaines Sessions

  • 23/09/24 07:30 → 24/09/24 15:30 Présentiel
   Asse 15 places restantes
  • 04/11/24 07:30 → 05/11/24 15:30 Présentiel
   Asse 15 places restantes
  https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png