Betreder van Aquafin riool- en RWZI infrastructuur - basisopleiding (BE13) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Personeel van Aquafin, studiebureaus, ruimingfirma's en aannemers die bij de uitvoering van hun taak de rioolinfrastructuur of de infrastructuur van de rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten betreden.

Doel - Objectif

Op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties leren betreden.

Duurtijd in uren - Durée en heures

7.5

Beschrijving - Description

Inhoud theorie (1/2 dag):

 • De gevaren bij het werken in besloten ruimten en de daaruit voortvloeiende risico's.
 • Het onderscheid tussen betreden van een “besloten ruimte” en een ruimte waarin iemand afgezonderd tewerkgesteld is.
 • Hoe omgaan met deze gevaren vanuit de preventiefilosofie. De te nemen maatregelen om een veilige betreding te kunnen uitvoeren.
 • De betredings- en reddinghulpmiddelen: driepoot met reddingslier, veiligheidsharnas, gasdetectietoestel, escape set, omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel.
 • Overzicht van de classificatie van de infrastructuurdelen als zones voor afzonderlijke tewerkstelling en/of besloten ruimte.
 • De Aquafin typeschema's en beslissingsdiagram voor het betreden van de verschillende infrastructuurdelen.
 • Gasdetectie: herkennen van en juist reageren op waarden buiten het toelaatbare. 

Inhoud praktijk (1/2 dag):

 • Leren opzetten van de escape sets, zowel bij zichzelf.
 • Inoefenen van het gebruik van de betreding- en reddinghulpmiddelen: driepoot, veiligheidsharnas, valbeveiliging, reddingslier. 
 • Integratieoefening: In deze oefening zitten zowel de taken van de betreder als van de veiligheidswacht.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Interactief leergesprek, demonstratie en praktische oefeningen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden:

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten
 • Betredings- en reddingshulpmiddelen, reanimatie oefenpop, gasdetectietoestel

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel

Afhankelijk van de locatie voorziet de aanvrager / G4S Training & Consultancy Services in:

 • Geschikt leslokaal met whiteboard of flipover en projectiescherm of –wand.
 • Praktijkoefenterrein met als specifieke objecten: besloten ruimten (bvb tank) met mangaten voor verticale betreding, min. 2m diep. 
 • Voor de opleidingen op locatie van de klant kan de mobiele trainingsunit besloten ruimten worden ingezet (tegen meerprijs).
 • Catering

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid voor het werken in besloten ruimten 

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst.
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat uitgereikt door G4S Training & Consultancy Services.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar 
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
 • Attest van medische geschiktheid voor het werken in besloten ruimten 
 • Geen last hebben van claustrofobie

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 25/09/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 12 places restantes
 • 09/12/24 07:00 → 15:30 Présentiel
  Asse 12 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png