Evacuatieoefening op maat Présentiel

Dernière mise à jour : 31/05/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Alle bedrijven uit alle sectoren zijn gehouden tot het organiseren van evacuatieoefeningen.

We verwijzen hiervoor naar de Codex over het Welzijn op het Werk - Boek III - Titel 3 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

 

Met deze dienstverlening ondersteunen we alle bedrijven in het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen. 

Doel - Objectif

De objectieven van deze opleiding zijn als volgt:

 • de deelnemers opleiding zodat zij snel en in alle veiligheid leren reageren in geval van evacuatiealarm. De deelnemers leren hoe zij personeelsleden in veiligheid kunnen brengen;
 • de deelnemers vertrouwd maken met de verschillende types en methodes van waarschuwing en met het gebruik van de evacuatieroutes;
 • de evacuatieroutes en -signalen testen in de praktijk en hun effectieve waarde aantonen. 

Beschrijving - Description

De organisatie van deze oefening verloopt in 3 fasen.

Fase 1: voorbereiding van de oefening

 • plaatsbezoek
 • analyse van voorgaande oefeningen en incidenten
 • analyse van bestaande procedures (preventie-en interventiedossier)
 • bepaling van scenario's en van sleutelfuncties
 • samenstelling van een begeleidingscomité
 • communciatiekanalen
 • aankondiging van de oefening aan de hulpdiensten
 • specifieke veiligheidsvoorschriften voor de onderneming

 

Fase 2: uitvoering van de evacuatieoefening

Voor de oefening:

 • veiligheidsbriefing & noodsignalen voor stopzetting van de oefening
 • contactname 112/101 om de start van de oefening aan te kondigen
 • opstelling van het scenario en van de betrokken actoren

Tijdens de oefening:

De analyse van de oefening concentreert zich op de volgende pijlers:

 • waarschuwing, alarm, aankondiging van de evacuatie (technologie en communicatie)
 • de evacuatieprocedures
 • de organisatie van de evacuatie (methodologie)
 • het onthaal en de controle van het verzamelpunt
 • omgaan met eventuele slachtoffers
 • onthaal van de hulpdiensten (+ interventiedossier)

Na de oefening:

 • oefening -contactname 112/101
 • debriefing met de verschillende actoren

 

Fase 3: rapportering

Het finaal rapport wordt opgemaakt en verzonden naar de betrokken personen.

Dit rapport omvat alle vaststellingen gerealiseerd tijdens de oefening alsook een overzicht van praktische aanbevelingen.

 

Tijdens deze oefeningen kunnen de volgende extra diensten worden aangeboden:

 • ter beschikking stellen van 1 of meerdere slachtoffers (met grime)
 • rookgenerator
 • specifieke bedreigingen (voorbeeld inerte explosieven)
 • camera en drone

 

 

Aanpak - Approche

Terreinoefening (FTX) met inzet van de eerste interventieploeg (brandbestrijders en hulpverleners) en met evacuatie van het personeel richting een veilige plaats. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

De scenario's kunnen worden aangepast in functie van specifieke dreigingen. Zo kunnen de aanwezigheid van een verdacht pakket (bommelding) of de aanwezigheid van een dolle schutter worden geïntegreerd in de scenario's. 

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De voorbereiding en organisatie van deze oefening wordt gerealiseerd door preventieadviseurs en leden van de brandbestrijdingsdienst van G4S Training & Consultancy Services. 

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png