Herhalingstraining "Veiligheidswacht bij betreden van Aquafin riool -en RWZI-infrastructuur" Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Personeel van Aquafin, studiebureaus, ruimingfirma's en aannemers die bij de uitvoering van hun taak de rioolinfrastructuur of de infrastructuur van de rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten betreden of de taak van veiligheidswacht moeten uitoefenen en die reeds een opleiding (BE06) hebben gevolgd.

Doel - Objectif

 • Op een veilige en efficiënte manier riolen en waterzuiveringsinstallaties leren betreden.
 • Verwerven van de nodige competentie om de taak van veiligheidswacht te kunnen uitoefenen in deze specifieke werksituaties.

Duurtijd in uren - Durée en heures

7.5

Beschrijving - Description

Herhaling van de basistraining in versneld tempo:

Theorie veilig betreden van Aquafin riool- en RWZI-infrastructuur

 • De gevaren bij het werken in besloten ruimten en de daaruit voortvloeiende risico's
 • Het onderscheid tussen betreden van een “besloten ruimte” en een ruimte waarin iemand afgezonderd tewerkgesteld is
 • Hoe omgaan met deze gevaren vanuit de preventiefilosofie. De te nemen maatregelen om een veilige betreding te kunnen uitvoeren
 • De betredings- en reddinghulpmiddelen: driepoot met reddingslier, veiligheidsharnas, gasdetectietoestel, escape set, omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel
 • Overzicht van de classificatie van de infrastructuurdelen als zones voor afzonderlijke tewerkstelling en/of besloten ruimte
 • De Aquafin typeschema's en beslissingsdiagram voor het betreden van de verschillende infrastructuurdelen
 • De taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Gasdetectie: herkennen van en juist reageren op waarden buiten het toelaatbare
 • Hoe reageren in een noodsituatie

 

Levensreddende handelingen

 • Benadering van een noodsituatie met inachtneming van de voornaamste veiligheidsaspecten
 • Bescherming van de meest vitale functies van het slachtoffer met uitvoering van reanimatie
 • Preventie van shock
 • De veiligheidshouding
 • Transport van het slachtoffer met de Rautek greep

 

Praktijk betreden/veiligheidswacht / eerstelijnsinterventie.

 • Intensief inoefenen van het opzetten en activeren van het omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel voor eerstelijnsinterventie
 • Leren opzetten van de escape sets, zowel bij zichzelf als bij een slachtoffer
 • Inoefenen van het gebruik van de betreding- en reddinghulpmiddelen: driepoot, veiligheidsharnas, valbeveiliging, reddingslier
 • Evacuatieoefeningen van een slachtoffer: zonder en met betreding, verticaal en horizontaal
 • Integratieoefening: In deze oefening zitten zowel de taken van de betreder als van de buitenwacht. Inoefenen van het gepast reageren op noodsituaties bij het werken in besloten ruimten, vanuit de functie van buitenwacht en betreder, inclusief een evacuatie onder adembescherming. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Interactief leergesprek, demonstratie en praktische oefeningen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden: 

 

Afhankelijk van de locatie zal de klant of G4S zorgen voor het praktijkoefenterrein en de

betredings-en reddingshulpmiddelen. De reanimatiepop en gasdetectietoestel kan voorzien

worden door G4S indien locatie van de klant.

 

G4S Training & Consultancy Services of de klant zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten
 • Betredings- en reddinghulpmiddelen, reanimatie oefenpop, gasdetectietoestel
 • Geschikt leslokaal met whiteboard of flipover en projectiescherm of –wand
 • Praktijkoefenterrein met als specifieke objecten: besloten ruimten (bvb tank) met mangaten voor verticale betreding, min. 2m diep. / Voor de opleidingen op locatie van de klant kan de mobiele trainingsunit besloten ruimten worden ingezet

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst.
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

Voorwaarden - Prérequis

 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen, begrijpen
 • Geen last hebben van claustrofobie

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 11/09/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Asse 12 places restantes
 • 07/11/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Asse 12 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png