Werken met een vorkheftruck -gevorderd (IS-001) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Medewerkers die met een vorkheftruck moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen, magazijnen. Waarbij de opdrachten een zekere moeilijkheidsgraad hebben zoals:

 • Stapelen in de hoogte;
 • Rijden en stapelen in een beperkte ruimte;
 • Onder tijdsdruk;
 • In de omgeving van belangrijke installaties;
 • Intensief laden en lossen;
 • In plaatsen met verkeer van personen en/of andere verkeersmiddelen.

Doel - Objectif

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met een vorkheftruck:

 • Zich in een industriële of magazijnomgeving te verplaatsen;
 • Lasten op te nemen, veilig en doeltreffend te verplaatsen en af te zetten;
 • In- en uitrijden van rekken en blokstapeling;
 • Een vrachtwagen of container veilig en doeltreffend te laden en te lossen.

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

De inhoud van de opleiding wordt bepaald volgens de toetstermen van Besacc.

Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer o.a.:

 • Uitleggen wat een vorkheftruck is;
 • De werkzaamheden noemen waarvoor een vorkheftruck kan ingezet worden;
 • Aanverwante transportmiddelen herkennen voor horizontaal en verticaal transport;
 • Hulpmiddelen noemen voor horizontaal en verticaal transport en het behandelen van speciale lasten;
 • Verschillende soorten paletten en opslagmethodes herkennen;
 • Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de vorkheftruck uitleggen;
 • De verschillende types aandrijvingen met hun toepassingen noemen;
 • De basisregelgeving voor het gebruik van een vorkheftruck op de juiste manier interpreteren;
 • De veiligheidsregels en de verkeersregels op de juiste manier interpreteren;
 • De factoren die de stabiliteit kunnen beïnvloeden noemen;
 • Een laaddiagram interpreteren;
 • De onderdelen van de startcontrole noemen ;
 • Een Laatste Minuut Risicoanalyse (LMRA) uitvoeren.

 

Toetstermen praktijk (beknopt)

 • Uitvoeren van de startcontrole (checklist);
 • Uitvoeren van een slalom;
 • Vooruit en achteruit door een smalle doorgang rijden;
 • Laden en lossen van container of vrachtwagen;
 • Opnemen en verplaatsen van hoge last;
 • Geladen paletten stapelen in rekken;
 • Rijden op een helling;
 • Verplaatsen en stapelen van stapelboxen, type gaasboxen;
 • Lange last door een smalle doorgang vooruit plaatsen;
 • Parkeren heftruck op voorziene plaats;
 • Toelichten van het laden tractiebatterij / tanken diesel / vervangen lpg-gasfles mondeling.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

 • Identiteitskaart verplicht voor afname van het examen;
 • Attest van medische geschiktheid.

 

Wij aanvaarden maximaal 6 deelnemers per sessie.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Taal van de opleiding/examen

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC erkend om de opleiding zowel in het Nederlands, Frans of Engels te doceren/examineren. Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal duidelijk over te maken bij bestelling. In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en examens (zie kalender).

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten
 • Lunch

 

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid van de deelnemers
 • Uiterlijk 72u voor start van de opleiding; naam van de deelnemers aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC).

 

Afhankelijk van de locatie voorziet de aanvrager of G4S Consultancy Services in:

 • Catering
 • Praktijkoefenterrein met oefenobjecten conform de specificaties in "infrastructuur opleidingen"
 • 1 heftruck per 6 deelnemers

 

De deelnemers voorzien:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, -schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitskaart

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden

 

Duurtijd examen RT: IS-001

Theorie: 30 minuten

Praktijk: 30 minuten

 

Toetstermen BeSacc-VCA

Om de gedetailleerde toetstermen te consulteren, gelieve te klikken op volgende link:

https://besacc-vca.be/sites/default/files/Register%20Risicovolle%20Taken%202019-02-18.pdf

 

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat IS-001, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA. Geldigheidsduur: 5 jaar.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar;
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen;
 • Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid voor het uitvoeren van deze risicovolle taak IS-001;
 • Beschikken over heel wat ervaring m.b.t. Het werken met heftrucks.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 03/09/24 07:30 → 16:30 Présentiel
  Wommelgem 4 places restantes
 • 28/10/24 07:30 → 16:30 Présentiel
  Wommelgem 6 places restantes
 • 26/11/24 07:30 → 16:30 Présentiel
  Wommelgem 6 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png