Omgaan met security cases en dilemma’s Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Met deze opleiding richten we ons tot security directors, security managers en security professionals.

Doel - Objectif

Door het volgen van deze opleiding verwerven de deelnemers de volgende leerdoelstellingen: 

 

 • Verbeteren van de kritische denkvaardigheden om complexe security cases en dilemma's te analyseren, evalueren en weloverwogen beslissingen te nemen.
 • Aanscherpen van het probleemoplossend vermogen verbeteren voor real-world beveiligingsuitdagingen.
 • Bevorderen van ethische besluitvorming om ethische principiële keuzes te kunnen maken.
 • Verbeteren risicobeoordelingsvaardigheden vanuit verschillende perspectieven.
 • Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten: effectieve, communicatie, besluitvorming en conflictoplossing..

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

Inleiding           

 • Overzicht van de doelstellingen en verwachtingen van de cursus

Grondbeginselen van beveiligingszaken en dilemma's

 • Definitie en kenmerken
 • Methoden en technieken voor analyse 
 • Ethische principes en normen voor beveiliging

Beveiligingscases analyseren

 • Praktische toepassingen en casestudy's
 • Groepsdiscussies en interactie
 • Oefeningen

Leiderschap en communicatie

 • Effectieve communicatie
 • Conflicthantering
 • Samenwerking en teamwerk

Conclusie en evaluatie

 • Samenvatting van de belangrijkste punten
 • Evaluatie van de cursus
 • Verzamelen van feedback van deelnemers
 • Uitreiking van certificaten aan geslaagde deelnemers.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

We vertrekken steeds vanuit de dagelijkse realiteit van de deelnemers.

Elke les is interactief. Input en theorie worden afgewisseld met eigen cases, praktijkoefeningen en discussies.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding.

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Session sélectionnée

  Prochaines Sessions

  • 09/09/24 07:00 → 15:30 Présentiel
   Asse 15 places restantes
  https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png