Uw communicatieve vaardigheden in security versterken Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Met deze opleiding richten we ons tot security directors, security managers en security professionals.

Doel - Objectif

Door het volgen van deze opleiding behalen de cursisten de volgende leerdoelstellingen:

 • Effectieve verbale communicatievaardigheden ontwikkelen: Vergroot het vermogen van het vermogen van deelnemers om duidelijk, zelfverzekerd en professioneel te communiceren in verschillende veiligheidsgerelateerde contexten, zoals interacties met belanghebbenden, klanten en teamleden.
 • Verbeteren van de non-verbale communicatievaardigheden: Verbeteren van het begrip en gebruik van lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en toon van de stem om boodschappen effectief over te brengen en een goede verstandhouding op te bouwen.
 • Versterken van actieve luistervaardigheden: Actieve luistertechnieken ontwikkelen technieken om informatie beter te begrijpen en te interpreteren, situationeel bewustzijn te vergroten en effectieve communicatie met collega's en belanghebbenden.
 • Vaardigheden ontwikkelen om conflicten op te lossen en te onderhandelen: de deelnemers uitrusten met strategieën en technieken om met conflicten om te gaan, gespannen situaties te de-escaleren en effectief te onderhandelen in veiligheidsgerelateerde scenario's.
 • Verbeteren van schriftelijke communicatievaardigheden: verbeteren van het vermogen van deelnemers om duidelijke, beknopte en professionele rapporten, e-mails en andere schriftelijke communicatie die relevant zijn op het gebied van veiligheid.
 • Bevorderen van interculturele communicatievaardigheden: bevorderen van culturele gevoeligheid en begrip, zodat deelnemers effectief en respectvol leren communiceren met mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende culturen.

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

Inleiding tot communicatie in de beveiligingsbranche

 • Het belang van effectieve communicatie voor professionals.
 • Overzicht van de verschillende communicatieve contexten in de beveiligingsbranche.

Non-verbale communicatie en lichaamstaal

 • Inzicht in de kracht van non-verbale signalen in communicatie.
 • Lichaamstaal effectief interpreteren en gebruiken.
 • Ontwikkelen van bewustzijn van persoonlijke non-verbale communicatie.

Verbale communicatievaardigheden

 • Technieken voor duidelijke en beknopte verbale communicatie.
 • Omgaan met uitdagende en moeilijke gesprekken en het overbrengen van moeilijke boodschappen.

Actief luisteren en empathie

 • Belang van actief luisteren in veiligheidsscenario's.
 • Technieken voor actief luisteren, parafraseren en verduidelijkende vragen stellen.
 • Empathie en verstandhouding opbouwen door effectief luisteren.

Conflictoplossing en onderhandeling 

 • Strategieën voor het oplossen van conflicten en het de-escaleren van gespannen situaties.

Schriftelijke communicatie voor security professionals 

 • Schrijven van duidelijke en beknopte beveiligingsrapporten.

Interculturele communicatie 

 • Inzicht in culturele diversiteit en de impact daarvan op communicatie.

Praktische oefeningen en rollenspellen

 • Praktische oefeningen en rollenspellen om geleerde communicatievaardigheden toe te passen in realistische veiligheidsscenario's.

Conclusie

 • Samenvatting van de belangrijkste concepten en vaardigheden die in de cursus aan bod zijn gekomen.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal georganiseerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

We vertrekken steeds vanuit de dagelijkse realiteit van de deelnemers.

Elke les is interactief. Input en theorie worden afgewisseld met eigen cases, praktijkoefeningen en discussies.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Er is geen evaluatie verbonden aan deze opleiding.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png