Algemeen veiligheidsadvies Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 08/05/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

G4S kan veiligheidsadvies op verschillende niveaus toepassen:

 • Individueel: Advies aan personen over hoe ze hun eigen veiligheid kunnen verbeteren, bijvoorbeeld in hun woning of tijdens verplaatsingen / reizen.
 • Organisaties: Beveiligen van bedrijven, instellingen of andere organisaties tegen diverse bedreigingen, zoals onbevoegde toegang, cybercriminaliteit, diefstal, vandalisme etc. teneinde een veilige werkomgeving te creëren en de bedrijfsbelangen te vrijwaren.
 • Evenementen: Zorgen voor een veilige omgeving tijdens evenementen, zoals festivals of sportwedstrijden.

Doel - Objectif

Doel

Wij bieden professionele begeleiding bij het verhogen van de veiligheid van de waardevolle assets van uw onderneming, namelijk:

 • personen
 • goederen
 • Infrastructuur
 • Informatie

De nadruk ligt daarbij op “security” omdat we voornamelijk aandacht besteden aan nadeel dat met opzet of door onachtzaamheid toegebracht werd.
Safety maatregelen -die voornamelijk op ongevallen (zonder opzet) gericht zijn- bieden immers niet voldoende zekerheid tegen opzettelijke daden.
Door safety en security in balans te brengen, wordt de integrale veiligheidsketen efficiënt versterkt.

Enkele concrete voorbeelden van het veiligheidsadvies dat G4S kan bieden:

 • Doorlichtingen:
  Hierbij wordt een analyse gemaakt van de huidige veiligheidssituatie, met als doel zwakke punten te identificeren en verbeteringen voor te stellen.
 • Risicobeoordelingen:
  Potentiële bedreigingen identificeren en risico's inschatten, teneinde geschikte maatregelen voor te stellen.
 • Ontwikkeling van veiligheidsplannen:
  Een plan met concrete stappen om de veiligheid te optimaliseren, inclusief procedures voor noodsituaties.
 • Begeleiding bij implementatie: Ondersteuning bij het invoeren van nieuwe veiligheidsmaatregelen en procedures.
 • Trainingen: Versterk de kennis en vaardigheden van medewerkers op het gebied van veiligheid.
 • Advies over specifieke veiligheidsproducten of -systemen: Hulp bij de keuze en implementatie van de juiste beveiligingsoplossingen.

Duurtijd in uren - Durée en heures

Veiligheidsadvies is maatwerk. De duurtijd is afhankelijk van: De aard van het nazicht De omvang De ernst van potentiële bedreigingen De te beschermen belangen

Beschrijving - Description

Het professioneel veiligheidsadvies van G4S T&C stelt u in staat de volgende doelen te bereiken: 

 • Verhoogde veiligheid:
  Door bedreigingen te identificeren en passende maatregelen te nemen, wordt de veiligheid van personen, organisaties of objecten aanzienlijk verhoogd.
 • Bescherming van waardevolle assets:
  Veiligheidsadvies kan helpen om materiële schade, diefstal of verlies van gevoelige informatie te voorkomen.
 • Vertrouwen en gemoedsrust:
  Door te investeren in veiligheid creëer je een veilige omgeving, wat zorgt voor meer vertrouwen en gemoedsrust bij medewerkers, klanten, bezoekers, aandeelhouders en investeerders.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving:
  In veel sectoren zijn er wettelijke verplichtingen rond veiligheid. Veiligheidsadvies kan helpen om aan deze verplichtingen te voldoen.
 • Verantwoord te investeren in security:
  Benefit / Cost ratio en Return on investment zijn ook van toepassing bij beveiliging en investeringen dienen gerationaliseerd te worden. G4S helpt u goede beslissingen te nemen.

Aanpak - Approche

Het bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Intakegesprek met het oog op beeldvorming (Wie vraagt wat en hoe ruim is de opdracht?) 
 • Inschatting van de werkzaamheden
 • Bezoek en rondgang bij de klant
 • Rapport met pragmatische aanbevelingen

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De bevindingen worden in een eindrapport weergegeven dat aangewend kan worden voor het aanpakken van geïdentificeerde bedreigingen en ingeschatte risico's.

Daarbij gaat veel aandacht uit naar:

 • Verstandige middelenbesteding (B/C ratio)
 • Quick-wins
 • De integrale veiligheidsketen gebaseerd op het 3P-model (people, proces, product)
 • Het 4D model (deter, detect, delay and defend)

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

Dans la même catégorie

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png