Tabletop exercise (TTX) (NL) Présentiel

Dernière mise à jour : 08/05/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

TTX'en zijn bedoeld voor elke organisatie die zijn processen rond security uitgewerkt heeft en de doeltreffendheid wil testen:

 • Bedrijven
 • Overheidsinstanties
 • Kritieke infrastructuren
 • Havenfaciliteiten
 • Bijzonder vergunde instellingen (beveiligde luchtvracht, AEO) 
 • Non-profit organisaties
 • Zorginstellingen
 • Scholen, sporthallen, bibliotheken
 • Locaties voor evenementen

Kortom:
Publieke, publiek-private en private instellingen waar veel volk bijeen komt en de gecoördineerde aanpak van een incident noodzakelijk is voor een zo gunstig mogelijke afloop.

Doel - Objectif

Een Table Top Exercise (TTX) is een gesimuleerde noodsituatie die uw organisatie in staat stelt om haar reactie op een bedreiging te testen en te verbeteren.
Deze bedreigingen kunnen zowel fysiek, digitaal (cyber) of hybride zijn (mengvorm).

 

TTX'en worden gebruikt om:

 • Kwetsbaarheden in uw beveiligingsplan te identificeren en te prioriteren
 • Te testen of uw medewerkers correct kunnen reageren op een bedreiging
 • Te communiceren en te coördineren met verschillende teams binnen en buiten uw organisatie (hulpdiensten)

Beschrijving - Description

De uitvoering van een TTX gebeurt op basis van een vooraf bepaald en uitgeschreven scenario.

Het scenario kan betrekking hebben op safety en/of security risico's of een combinatie van beide.

Het betreft situaties die zich:

 • reeds echt voorgedaan hebben in België of in het buitenland OF
 • voor kunnen doen binnen de context van de betrokken organisatie

 

TTX'en kunnen uw organisatie helpen om:

 • Uw beveiligingsplan te testen en te verbeteren
 • Uw medewerkers te leren reageren op een bedreiging
 • Nieuwe bedreigingen op een veilige manier te simuleren
 • De impact van een bedreiging te verminderen.
 • De hersteltijd te verkorten
 • Vertrouwen opbouwen in het vermogen om bedreigingen te bestrijden
 • Te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten
 • Uw crisiscommunicatie te verbeteren

De simulatie van realistische scenario's faciliteert het oefenen in een veilige omgeving, wat helpt om stress te verminderen en besluitvorming te verbeteren in echte crisissituaties.

 

Een TTX is uitermate geschikt als teambuilding:

 • De teamleden moeten informatie delen, beslissingen nemen en samenwerken. Hierdoor oefent en versterkt men communicatiepatronen.
 • Door samen uitgedaagd te worden, bouwen teamleden vertrouwen op in elkaars vaardigheden, wat de teamdynamiek en de samenwerking bevordert.
 • Het oefenen in de eigen werksetting sluit nauwer bij de leefwereld van de teamleden aan, dan een spelvormige teambuilding (bv. bowling, lasergame…). 

Aanpak - Approche

Een TTX is maatwerk en de organisatie omvat de volgende stappen:

 • Identificatie van de kwetsbaarheden van de instelling / onderneming
 • Prioritering van de kwetsbaarheden
 • Uitwerken van het scenario op basis van de:
  • geselecteerde kwetsbaarheden
  • huidige procedures
  • wensen van de klant 
  • samenstelling van de deelnemers
 • Uitvoering van de TTX (inhouse bij de klant)
  • Briefing deelnemers over de oefening
  • Simulatie van de fysieke bedreiging
  • Observatie van de deelnemers:
   • Organisatie
   • Anticipatie
   • Reactie
  • Injectie van obstakels
  • Coaching: aanmoedigen tot reflectie, in vraag stellen en discussie
 • Hot debriefing meteen na de oefening
 • Rapportering en aanbevelingen

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De bevindingen worden in een eindrapport weergegeven met een overzicht van de sterke punten als verbeterpunten.

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

Dans la même catégorie

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png