Veiligheidswacht van besloten ruimten IS007 - VCA Herhalingstraining (BE05) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Personen die instaan voor het veiligheidstoezicht bij betredingen van besloten ruimten, inclusief het toezicht op de betreders en die in geval van nood een eerstelijnsinterventie moeten kunnen uitvoeren en die in het verleden reeds een opleiding veiligheidswacht (IS007) gevolgd hebben.

Doel - Objectif

 • Opfrissen, uitdiepen en evalueren van de kennis en vaardigheden om de functie van veiligheidswacht bij het betreden van en werken in besloten ruimten te kunnen uitvoeren.
 • Opfrissen, uitdiepen en evalueren van de kennis en vaardigheden om in geval van nood op een adequate manier op te treden door te alarmeren en te starten met de eerstelijnsinterventie.

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

Theorie: 

korte opfrissing van:

 • Het doel van de betredingsvergunning
 • De mogelijks aanwezige gevaren en risico's bij het betreden van besloten ruimten, dit zowel in de te betreden ruimte als in de omgeving ervan (vb. elektrische apparaten meenemen in de besloten ruimte)
 • Regelgeving in verband met besloten ruimten
 • Preventiemaatregelen om een veilige betreding mogelijk te maken, zowel vóór als tijdens de betreding
 • De taken en de verantwoordelijkheden van de veiligheidswacht
 • Basistechnieken met betrekking tot ventilatie van besloten ruimten
 • De betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik. (driepoot, valbeveiliging, touwladder, afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
 • Elementaire evacuatiehulpmiddelen en -technieken voor eerstelijnsinterventie
 • Basistechnieken m.b.t. communicatie
 • Metingen van concentraties (zuurstof, toxische of ontvlambare stof) buiten het toelaatbare gebied leren herkennen en hoe hierop gepast te reageren
 • Gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte

 

Praktijk:

 • De betredingshulpmiddelen op de juiste manier en in de juiste context gebruiken
 • Oefeningen in het werken met de elementaire evacuatiehulpmiddelen en -technieken voor eerstelijnsinterventie
 • Oefeningen in het uitvoeren van een betreding onder onafhankelijke adembescherming, zowel horizontaal als verticaal
 • Oefenen van het aanbrengen bij het slachtoffer van een ademluchtvluchttoestel
 • Toepassen van basistechnieken m.b.t. reanimatie.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

 • Identiteitskaart nodig voor afname van het examen.
 • Attest van medische geschiktheid of verklaring op eer.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Taal van de opleiding/examen

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC erkend om de opleiding zowel in het Nederlands, Frans of Engels te doceren/examineren. Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal duidelijk over te maken bij bestelling. In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en kan het examen gebeuren in Nederlands, Frans of Engels (keuze taal examen door te geven bij inschrijving).

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden: 

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten

 

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid van de deelnemers
 • Geldig attest IS081 
 • Uiterlijk 12u voor start van de opleiding; naam van de deelnemers aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC).

 

De deelnemers brengen mee:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs

 

Afhankelijk van de locatie voorziet de aanvrager / G4S Training & Consultancy Services in:

 • Geschikt leslokaal met whiteboard of flipover en projectiescherm of –wand
 • Praktijkruimte geschikt voor oefensessies
 • Catering
 • Ademluchttoestellen
 • Kooiladder, trap, lage en smalle doorgang
 • Verschillende soorten filters en maskers
 • 1 flessenkar met 2 ademluchtflessen
 • 2 riemen met koppel stuk op ieder riemen.
 • 2 longautomaten
 • Gasdetectietoestel met sonde en meetstaal
 • Pbm en hulpmiddelen, of foto's van pbm en hulpmiddelen
 • Toeter of fluitsignaal als extern alarmeringsmiddel.
 • Radio-communicatie
 • Ademluchtvluchttoestel voor het slachtoffer
 • Veiligheidsharnas voor slachtoffer en veiligheidswacht
 • CPR oefenpop
 • Mangaten voor horizontale en verticale evacuatie en betreding
 • Betredings- en reddingshulpmiddelen: driepoot, reddingslier, touwladder, veiligheidsharnassen met vanglijnen en musketons

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst.
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

 

Duurtijd examen RT IS-007

 • Theorie: 30 minuten
 • Praktijk: 45 minuten

 

Toetstermen BeSacc-VCA

Om de gedetailleerde toetstermen te consulteren, gelieve te klikken op volgende link: https://www.besacc-vca.be/sites/default/files/IS-007.pdf

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat IS-007, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA. Geldigheidsduur: 3 jaar

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
 • Attest van medische geschiktheid
 • Geen gezichtsbeharing
 • Beschikken over een geldig attest IS-081

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png