Brandwacht AV-011 (inbegrepen het gebruik van kleine blusmiddelen AV-012) Présentiel

Dernière mise à jour : 09/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Elke medewerker die zich beroepshalve bezighoudt met brandbestrijding.

Elke medewerker die als veiligheidstoezichter optreedt bij werkzaamheden in een omgeving met verhoogd

risico op brand en/of explosie(s).

Doel - Objectif

Het verwerven van de nodige kennis & vaardigheden om de functie van brandwacht uit te oefenen in een omgeving met verhoogd risico op brand- en explosiegevaar en de te nemen maatregelen als brandwacht.

Het toepassen van draagbare blustoestellen en brandslangen om een beginnende brand te blussen.

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

De opleiding wordt gegeven volgens de toetstermen die Besacc opstelt.

 

Inhoud theorie (beknopt)

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie;
 • Werkvergunningen interpreteren en naleven;
 • Elementaire kennis in de voorwaarden voor het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding
 • van een brand;
 • Soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen;
 • Herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico;
 • De te nemen preventiemaatregelen voor, tijdens en na de werken;
 • Werking en inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen;
 • Hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatie alarm;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Elementaire EHBO-maatregelen bij;
 • brandwonden.

 

Inhoud praktijk (beknopt)

Voor het praktijkgedeelte maken we gebruik van onze mobiele trainingsunit kleine blusmiddelen. 

 • Blussen van branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poederblussers, CO2-blussers en water;
 • Gebruik van een blusdeken en muurhaspel;
 • Aansluiten en hanteren van brandslangen;
 • Controleren van de voorwaarden van de vergunning;
 • Op een efficiënte manier alarm geven.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

 • Identiteitskaart verplicht voor afname van het examen
 • Attest van medische geschiktheid 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Taal van de opleiding/examen

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC erkend om de opleiding zowel in het Nederlands, Frans of Engels te doceren/examineren. Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal duidelijk over te maken bij bestelling. In ons "open" kalender aanbod organiseren wij zowel Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en examens (zie kalender).

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursus documentatie, presentatie middelen, registratie- en evaluatie documenten
 • Mobiele trainingsunit kleine blusmiddelen
 • Lunch 

 

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid van de deelnemers 
 • Uiterlijk 72u voor start van de opleiding; naam van de deelnemer(s) aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC).

 

De deelnemers voorzien:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

 

Duurtijd examen RT AV-011

 • Theorie: 30 minuten
 • Praktijk: 30 minuten

 

Toetstermen BeSacc-VCA

Om de gedetailleerde toetstermen te consulteren, gelieve te klikken op volgende link:http://https://www.besacc-vca.be/sites/default/files/IS-007.pdf

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat AV-011, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA. Geldigheidsduur: 3 jaar.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen
 • Attest van medische geschiktheid

ODB-nummer

1001931-011

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Session sélectionnée

  Prochaines Sessions

  • 19/09/24 08:00 → 16:00 Présentiel
   Wommelgem 12 places restantes
  • 10/10/24 07:30 → 16:00 Présentiel
   Wommelgem 12 places restantes
  • 21/11/24 07:30 → 15:30 Présentiel
   Wommelgem 12 places restantes
  • 12/12/24 07:30 → 16:00 Présentiel
   Wommelgem 12 places restantes
  https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png