Werken met persoonlijke valbeveiliging IS-009 (voor mensen met ervaring) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Medewerkers die zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden moeten begeven in pylonen, op daken van gebouwen, antennes en andere structuren.

Voor deze werkzaamheden moeten zij zich beschermen met persoonlijke valbescherming (basisklimmers).

Doel - Objectif

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om veilig met persoonlijke valbescherming om te gaan in moeilijke omstandigheden.

Duurtijd in uren - Durée en heures

8

Beschrijving - Description

De opleiding wordt gegeven volgens de toetstermen van Besacc.

 

Inhoud theorie (beknopt):

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie;
 • Werkvergunningen interpreteren en naleven;
 • Algemene veiligheidsregels;
 • Valgevaar en -risico kennen;
 • De krachten die op ons lichaam inwerken kennen, demping van een val;
 • Verschillen tussen “valbeveiligingssystemen” en “werktuiguitrustingen”;
 • Aspecten van een goede verankering;
 • Manipulatie van uitrusting en lasten;
 • Het goede gebruik van verankeringspunt, vanglijn, schokdemper, antivaltoestellen inspectie-, zorg- en onderhoudprocedures;
 • De types touwen en hun levensduur.

 

Inhoud praktijk (beknopt):

 • Een harnas kunnen aantrekken en aanpassen;
 • De algemene veiligheidsregels kunnen toepassen;
 • Knopen en hechtingspunten kunnen maken;
 • Manipulatie van uitrusting en lasten kunnen uitvoeren;
 • Kunnen toepassen van verankeringspunt, vanglijn, schokdemper, antivaltoestel;
 • Beveiliging op platte daken kunnen uitvoeren;
 • Een slachtoffer in veilige toestand kunnen brengen;
 • Menselijke veiligheid (mogelijke invloed van elektromagnetische golven en aanwezigheid van hoogspanningslijnen).

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

 • Identiteitskaart verplicht voor afname van het examen;
 • Attest van medische geschiktheid.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Taal van de opleiding/examen

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC erkend om de opleiding zowel in het Nederlands, Frans of Engels te doceren/examineren. Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal duidelijk over te maken bij bestelling. In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en examens (zie kalender).

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursus Documentatie, presentatie middelen, registratie- en evaluatie documenten;
 • Diverse leermiddelen;
 • Praktijkterrein met oefenobjecten conform de specificaties in “infrastructuur opleidingen”;
 • Lunch.

 

De klant zorgt voor:

 • Attest van medische geschiktheid van de deelnemers
 • Uiterlijk 72u voor start van de opleiding; naam van de deelnemers aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC).

 

De deelnemers voorzien:

 • Kleding: casual voor de theorie, werkkledij aangepast aan de weersomstandigheden met veiligheidshelm, -bril, - schoenen en handschoenen voor het praktijkdeel
 • Identiteitsbewijs

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Theorie door schriftelijke vragenlijst
 • Praktijk door opdrachten die via een observatieprotocol geëvalueerd worden.

 

De opleiding wordt geexamineerd volgens de toetstermen BeSacc-VCA

Om de gedetailleerde toetstermen te consulteren, gelieve te klikken op volgende link:

https://besacc-vca.be/sites/default/files/Register%20Ri sicovolle%20Taken%202019-02-18.pdf

​​​​​​​

Duurtijd examen RT: IS-009

Theorie: 30 minuten

Praktijk: niet bepaald in de toetstermen BeSacc-VCA.

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat IS-009, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA. Geldigheidsduur: 3 jaar.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar;
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen;
 • Attest van medische geschiktheid;
 • Een goede lichamelijke conditie bezitten;
 • Beschikken over heel wat ervaring met het werken met persoonlijke valbeveiliging.

ODB-nummer

1001931-013

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 26/09/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Wommelgem 22 places restantes
 • 30/10/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Wommelgem 22 places restantes
 • 02/12/24 07:30 → 15:30 Présentiel
  Wommelgem 22 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png