Ergonomie "heffen en tillen" Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Iedereen die fysieke (al dan niet rugbelastende) arbeid uitvoert (administratief personeel, magazijniers, schilders, tuinmannen, schoonmakers, etc.). Voor instellingen, openbare besturen, verenigingen, scholen, bedrijven, etc.

Doel - Objectif

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de risico's op overbelasting bij het manueel hanteren van lasten en andere fysiek belastende taken te verminderen. Aanleren van spierversterkende oefeningen met het oog op een goede lichaamshouding en de preventie van overbelastingsletsels

Duurtijd in uren - Durée en heures

4

Beschrijving - Description

Inhoud Theorie

● Standaard hef- en tiltechnieken kennen

● De risicofactoren van de muskuloskelettale (rug)aandoeningen

● De alarmsignalen van de muskuloskelettale (rug)aandoeningen

● Minder ergonomische lichaamshoudingen

● De gulden regels betreffende hef- en tiltechnieken

● De tekenen en symptomen van de muskuloskelettale aandoeningen kunnen herkennen

● Toepassingen in het dagdagelijks leven

● Uitleg van de begrippen jobrotatie en variatie

 

Inhoud Praktijk

 

● Inoefenen van de basistechnieken en basisprincipes

● Inoefenen van speciale technieken in kleine groepjes. De aandacht gaat hierbij naar de werkposten van de deelnemers.

● Spierversterkende oefeningen en stretchingoefeningen

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Een attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Voorwaarden - Prérequis

 • Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.

ODB-nummer

1001931-002

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png