Bedrijfseerstehulpverlener (22H) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doel - Objectif

Het boek I, titel 5 van Codex over het welzijn op het werk schrijft voor dat de persoon die de bedoeling heeft als hulpverlener op te treden, de nodige basiskennis en -vaardigheden verwerft (minimum 15 lesuren), eventueel aan te vullen met specifieke kennis en vaardigheden. Om daarop een antwoord te geven, organiseert G4S een basiscursus voor hulpverleners.

 

Pedagogische doelstellingen:

 • Aanleren van de theoretische en praktische basisvaardigheden om de nodige kennis te verwerven om correct de eerste zorgen toe te dienen.
 • Aanleren en in praktijk omzetten van de algemene regels om een ongevalssituatie te benaderen.
 • Snel de toestand van een slachtoffer leren inschatten en correct de hulpdiensten verwittigen.
 • Toepassing van de eerste zorgen aan slachtoffers in afwachting van de hulpdiensten.
 • Correct uitvoeren van de verschillende nodige handelingen om een slachtoffer te stabiliseren.

 

Aan het eind van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • Een ongevalssituatie te evalueren en te beschrijven
 • Een gevaar te verwijderen of te elimineren om zijn/haar veiligheid en die van de andere personen te waarborgen
 • Te evalueren of een bewusteloos slachtoffer nog ademt
 • Een noodontzetting van een slachtoffer bewerkstelligen
 • Een correcte oproep doen naar de hulpdiensten
 • De eerste zorgen aan een slachtoffer toepassen in afwachting van de hulpdiensten
 • De hulpdiensten ontvangen en hen een correcte balans doorgeven van de situatie en van het slachtoffer
 • In alle veiligheid een defibrillator gebruiken tijdens een reanimatie (RCP)

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

Inleiding

 • Voorstelling (docent en deelnemers) Ervaringen en verwachtingen van de deelnemers •
 • Dringende medische hulp
 • Missies van de dispatching 112
 • Principes van EHBO
 • Rol van de hulpverlener
 • Inhoud van de EHBO-verbanddoos
 • Register van incidenten

Hoofdstuk 2 Algemene interventieregels

 • Voorkomen dat er meerdere slachtoffer vallen en gevaren voor een hulpverlener
 • Hygiëne tijdens een interventie
 • Algemene interventieregels (balans van de situatie, oproep naar 112 en eerste zorgen)
 • Noodevacuatie
 • Het draaien van een slachtoffer op de buik

Hoofdstuk 3 Benadering van een slachtoffer

 • De balans van een slachtoffer: Primaire en secundaire balans Benadering van een slachtoffer in de COVID-19 periode.
 • De benadering van een bewusteloos slachtoffer
 • De zijdelingse veiligheidspositie

Hoofdstuk 4 Reanimatie

 • Anatomie van het adem- en bloedcirculatiesysteem
 • De hulpketen
 • Reanimatieprincipes (volwassene en kind)
 • Reanimatietechnieken voor volwassenen (zonder en met defibrillator (AED) KMO erkenningsnummer:

Hoofdstuk 5 Bewustzijnsproblemen

 • Flauwvallen
 • Epileptische aanvallen
 • Cerebrovasculair accident (CVA)

Hoofdstuk 6 Ademhalingsproblemen

 • Oorzaken van obstructies van de luchtwegen, Methodes om de luchtwegen vrij te maken
 • Hyperventilatie
 • Astma

Hoofdstuk 7 Bloedcirculatieproblemen

 • Hartproblemen
 • Shocktoestand

Hoofdstuk 8 Bloeidingen en wonden

 • Eenvoudige en ernstige wonden
 • Verwondingen aan de ogen
 • Bloedingen ( Externe bloedingen / Interne bloedingen / Bloeduitstortingen )
 • Knevels aanleggen om af te binden
 • Infecties en tetanos

Hoofdstuk 9 Trauma's van het bewegingsapparaat

 • Verstuikingen en Ontwrichtingen
 • Botbreuken
 • Specifieke breuken ( Ribben / Bekken / Wervels / Schedel )
 • Hoofdletsels
 • Amputaties

Hoofdstuk 10 De brandwonden

 • De brandwonden
 • Soorten brandwonden ( thermisch / chemisch / elektrisch )

Hoofdstuk 11 Vergiftiging

 • Vergiftiging via de luchtwegen
 • Vergiftiging via huidcontact
 • Vergiftiging via inname

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Interactief leergesprek, demonstratie en praktische oefeningen.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

 • Schriftelijk examen (Multiple Choice)
 • Individueel praktijkexamen betreffende de reanimatie van volwassenen met behulp van de defibrillator. Debriefing
 • Vragen en antwoorden
 • Opmerkingen over de opleiding
 • Schriftelijke evaluatie van de opleiding

Voorwaarden - Prérequis

In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen.

ODB-nummer

1001931-001

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 21/05/24 07:00 → 28/05/24 12:00 Présentiel
  Asse 2 places restantes
 • 10/06/24 07:00 → 12/06/24 12:00 Présentiel
  Asse COMPLÈTE
 • 10/09/24 07:00 → 12/09/24 12:00 Présentiel
  Asse COMPLÈTE
 • 16/10/24 07:00 → 22/10/24 12:00 Présentiel
  Asse 4 places restantes
 • 04/12/24 07:00 → 10/12/24 12:00 Présentiel
  Asse 8 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png