Bijscholing bedrijfseerstehulpverlener Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doel - Objectif

Het verwerven van de basiskennis en -vaardigheden en de specifieke kennis en vaardiheden, nodig voor het verstrekken van de eerste hulp aan werknemers die het slachtoffer worden van een ongeval of onwel worden.

Duurtijd in uren - Durée en heures

4

Beschrijving - Description

Interactief leergesprek, demonstratie en praktische oefeningen.

 

De deelnemer zal tijdens de bijscholing de volgende onderwerpen en principes herhaalt zien:

 • Herhaling van de theoretische en praktische basisvaardigheden om de nodige kennis te verwerven om correct de eerste zorgen toe te dienen.

 

 • Herhaling van het in praktijk omzetten van de algemene regels om een ongevalssituatie te benaderen.

 

 • Snel de toestand van een slachtoffer leren inschatten en correct de hulpdiensten verwittigen.

 

 • Toepassing van de eerste zorgen aan slachtoffers in afwachting van de hulpdiensten.

 

 • Correct uitvoeren van de verschillende nodige handelingen om een slachtoffer te stabiliseren.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

Werknemers (of gelijksgestelden) blijven met deze bijscholing wettelijk in orde volgens de Codex Boek I Titel 5 betreffende 'de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachoffer worden van een ongeval of die onwel worden'.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Een attest op naam van de deelnemer, afgeleverd door G4S Training & Consultancy Services.

Voorwaarden - Prérequis

 • In bezit van recent bijscholingsattest of basisattest "Eerste hulp"
 • Kennis van opleidingstaal (spreken, lezen en begrijpen)

ODB-nummer

1001931-002

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png