Bekwaamheidsattest bewakingsagent - bescherming van personen Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die zich willen specialiseren binnen de bewakingssector.

Doel - Objectif

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - bescherming van personen. 

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij voldoet aan het competentieprofiel voor de functie ‘bewakingsagent'.
 • Hij heeft kennis van de beperkingen en mogelijkheden van de activiteit in het kader van de vigerende regelgeving (strafrecht, wegcode, private veiligheid).
 • Hij is in staat nauw samen te werken met de publieke veiligheidsdiensten.
 • Hij kent de te nemen veiligheidsmaatregelen en heeft kennis van de analysemethoden en beschermingsconcepten.
 • Hij heeft kennis van verdedigingstechnieken ter verdediging van de te beschermen persoon en zichzelf.
 • Hij is vertrouwd met de juiste rijtechnieken en is in staat de juiste rijtechnieken in de praktijk om te zetten en dit conform de verkeerswetgeving.
 • Hij is in staat een risicoanalyse uit te voeren van het traject.
 • Hij kan zich aanpassen aan de omstandigheden van de omgeving en de belangen van de te beschermen persoon.
 • Hij kan gepast reageren op bedreigende situaties reageren door middel van zelfbeheersing, het vermijden van paniek, met oog voor veiligheid van de te beschermen persoon en zichzelf, een duidelijke communicatie en door proactief te werken.
 • Hij is in staat de te beschermen persoon in veiligheid te brengen.
 • Hij kent de beschermingstechnieken in team en individueel en kan deze uitvoeren.
 • Hij is vertrouwd zijn met de verschillende formaties en kan deze vlot uitvoeren.

Duurtijd in uren - Durée en heures

52

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd.

 1. Toegepaste wetgeving betreffende bescherming van personen.
 2. Organisatie van de publieke veiligheidsdiensten.
 3. Veiligheidsanalyse en opbouw van de beveiliging.
 4. Formaties en procedures bij bescherming van personen.
 5. Personenbescherming met wagens.
 6. Afschermingstechnieken.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd. 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 
 4. PTO attest.
 5. Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent.
 6. Kopie identificatiekaart en inschrijving door een bewakingsonderneming of interne dienst. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Praktijkvakken worden gedoceerd in kleinere groepen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De hoofdstukken van deze opleiding worden geëxamineerd door G4S. 

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding inzake inzake "Bekwaamheidsattest bewakingsagent - bescherming van personen". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

0001835

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • Désolé, cette formation n'est pas programmée pour le moment.

  Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise.

  Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter notre responsable des ventes Kim à l'adresse salestraining@be.g4s.com ou 02/451.62.08.

  Elle se fera un plaisir de vous aider.

   

  Sorry, deze cursus is momenteel niet gepland.

  Als u een opleidingsverantwoordelijke bent, kunt u vragen om het als een INTRA-cursus in uw bedrijf te organiseren.

  Voor meer informatie kan u steeds onze salesverantwoordelijke Kim contacteren via salestraining@be.g4s.com of 02/451.62.08.

  Zij helpt u graag verder. 

https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png