VCA Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL VCA) Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

De opleiding VCA VOL is bedoeld voor operationeel leidinggevenden of ZZP'ers die aan het werk gaan op een locatie waar een VCA plicht geldt.

Doel - Objectif

Veiligheid op het werk is van groot belang, maar niet altijd vanzelfsprekend. Er gebeuren regelmatig bedrijfsongevallen die grote gevolgen kunnen hebben voor werknemers zelf en voor je bedrijf. Door je VCA-certificaat te halen krijg je inzicht in onveilige situaties, ben je op de hoogte van de veiligheidsregelgeving en kun je bijdragen aan het voorkomen van ongevallen op het werk.

 

Deze opleiding wordt de VCA VOL genoemd en richt zich specifiek op leidinggevenden. Deze VCA opleiding is vooral theoretisch van aard. Inhoudelijk komende volgende onderwerpen aan bod: veiligheid en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de codex en welzijnswet, ongevalspreventie, risico analyse, het geven van instructies en toepassen van procedures, ergonomie, werkvergunningen, het werken met gevaarlijke producten, wat te doen bij brand en ontploffingsgevaar, veilig werken met machines en elektriciteit, en het zekeren van lasten en veilig op hoogtes werken. De VCA vol is een must voor iedere leidinggevende die zijn team optimaal wil kunnen begeleiden en op een actieve wijze wil bijdragen tot ieders veiligheid op het werk

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

Op het programma

De VCA-VOL opleiding behandelt dezelfde thema's als de VCA-basis opleiding. Het grote verschil zit in de verdieping en benadering van de wetgeving vanuit het perspectief van de leidinggevende. Naast de verschillende gevaren en risico's komen vooral ook jouw taken en verantwoordelijkheid als leidinggevende en mogelijkheden om invloed te hebben op veiligheid aan bod.

 

Als leidinggevende heb je namelijk specifieke verantwoordelijkheden in het kader van de hiërarchische lijn en die opdrachten pak je best serieus. Je brengt namelijk niet alleen het theoretische preventieconcept in de praktijk, je bent ook verantwoordelijk als iets fout loopt of als je jouw gezag niet hebt uitgeoefend.

 

We sluiten de laatste lesdag af met het officieel VCA VOL examen, afgenomen door een onafhankelijk erkend VCA Examinator.

 

Wetgeving

Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving, welzijn, preventiestructuren, voorlichting / opleiding / onthaal, medisch onderzoek (gezondheidstoezicht), zorg voor andere personen dan werknemers (derden), verschillende werkgevers op één werkplaats, inspectie / toezicht, milieuwetgeving, arbeidstijdenwetgeving, uitzendarbeid, Europese en nationale richtlijnen, CE-markering

 

Gevaren, risico's en preventie

Gevaar en risico, bronnen van gevaren en risico's, preventie, risicobeheersing en beleidsvoering, risicoanalyse, plan van aanpak / actieplan, communicatie naar de werkvloer, werkvoorbereiding, risicovolle werkzaamheden

 

Ongevallen: oorzaken en preventie

Begrippen, ongevallen theorie, achterliggende factoren, ongevallenpreventie, beleid op verschillende niveaus, ongevallen en incidenten behandelen, registreren en onderzoeken

 

Veiligheidsgedrag

Gedrag en veiligheid, gewenst gedrag, aanpak door leidinggevende, beïnvloeden van gedrag, observatierondes

 

Taken, rechten, plichten en overleg

Verplichtingen werkgever, taken / rechten / plichten van de werknemer, leidinggevenden als drijvende kracht, werkplekinspecties, VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)-overleg, certificatie / veiligheidspaspoort en opleidingen

 

Procedures, instructies en signalering

Veiligheidsregels, voorlichting / instructie / opleiding, veiligstellen van werkplekken en installaties, vergunningen, signalering en markeringen

 

Noodsituaties

Wat is een noodsituatie? bedrijfsnoodplan, bestrijding van noodsituaties, bedrijfshulpverlening, evacuatie

 

Gevaarlijke stoffen

Indeling en gevaren, vervoer, gezondheidseffecten, preventiemaatregelen, grenswaarden, etikettering / gevaarsymbolen en productinformatie, monitoring en medisch onderzoek, zuurstof, asbest, voorbeelden van veelgebruikte gevaarlijke stoffen, lekken, biologische agentia, industriële gascilinders

 

Brand en explosie

Hoe ontstaat brand? enkele begrippen, voorkomen van brand en explosies, invloed van brand op mens en omgeving, soorten branden, blusprincipes en middelen, wat te doen bij brand?

 

Arbeidsmiddelen

Gevaren van arbeidsmiddelen, preventiemaatregelen, vaste machines, elektrisch en pneumatisch handgereedschap, eenvoudig handgereedschap, hijswerktuigen, vorkheftruck, palletwagen

 

Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Lassen en branden, slopen, wand- en vloeropeningen, graafwerkzaamheden, werken op hoogte, werken in besloten ruimte

 

Elektriciteit en straling

Gevaren en risico's van elektriciteit, veiligheidsmaatregelen, kwalificaties, tijdelijk elektrisch materiaal, statische elektriciteit, straling

 

Ergonomische werkplek

Systeem mens-werkomgeving, lawaai, trillingen, klimatologische omstandigheden, verlichting, lichamelijke en mentale belasting, tillen van lasten, zitten en staan

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Omschrijving en gebruik, oog- en gelaatsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, hoofdbescherming, hand- en arm bescherming, voeten beenbescherming, lichaams- en valbescherming

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

 • Identiteitskaart verplicht voor afname van het examen.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Taal van de opleiding/examen

G4S Training & Consultancy Services is door BeSaCC erkend om de opleiding zowel in het Nederlands, Frans of Engels te doceren/examineren. Bij een exclusieve opleiding dient de de gewenste taal duidelijk over te maken bij bestelling. In ons “open” kalender aanbod organiseren wij zowel Nederlandstalige als Franstalige opleidingen en kan het examen gebeuren in Nederlands, Frans of Engels. (keuze taal examen door te geven bij inschrijving).

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Benodigdheden

G4S Training & Consultancy Services zorgt voor:

 • Cursusdocumentatie, presentatiemiddelen, registratie- en evaluatiedocumenten
 • Laptop's voor het beeldschermexamen.
 • Lunch

 

De klant zorgt voor:

 • Uiterlijk 72u voor start van de opleiding; naam van de deelnemers aan G4S bezorgen voor correcte registratie in Epyc (verplichting BeSaCC).

 

De deelnemers voorzien:

 • Identiteitsbewijs

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Eind- en toetstermen VOL VCA

De eind- en toetstermen definiëren over welke kennis operationele leidinggevenden moeten beschikken op de aangegeven gebieden. Ze dienen als basis voor het opstellen van de examenvragen. Ze hebben alleen betrekking op het domein kennis en zeggen niets over vaardigheden. 

 

Eindtoets

 • Beeldschermexamen of voorleesexamen - 70 meerkeuze vragen.

Je slaagt als je minimum 64,5% haalt.

 

Een mondeling of voorleesexamen is enkel mogelijk op aanvraag.

 

Het examen is mogelijk in volgende talen: Nederlands, Frans of Engels (tijdig door te geven in welke taal u uw examen wenst af te nemen).

 

Duurtijd examen VCA VOL beeldschermexamen:

75 minuten.

 

Certificaat

Indien de kandidaat zijn theoretisch examen succesvol aflegt ontvangt zij/hij een certificaat VOL VCA, volgens het Register Risicovolle taken van BeSacc-VCA.

Geldigheidsduur: 10 jaar.

Voorwaarden - Prérequis

 • Minimumleeftijd: 18 jaar
 • In voldoende mate de opleidingstaal kunnen spreken, lezen en begrijpen

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 04/09/24 07:30 → 05/09/24 15:30 Présentiel
  Wommelgem 12 places restantes
 • 26/11/24 07:30 → 27/11/24 15:30 Présentiel
  Wommelgem 15 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png