Bekwaamheidsattest bewakingsagent - mobiele bewaking en interventie na alarm Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot diegenen die zich willen specialiseren binnen de bewakingssector.

Doel - Objectif

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - mobiele bewaking en interventie na alarm.

 

Voldoen aan de competentievereisten van het KB Opleidingen Bewaking van 23 mei 2018:

 • Hij voldoet aan het competentieprofiel voor de functie ‘bewakingsagent'.
 • Hij beschikt over een toegepaste kennis inzake het wetgevend kader met betrekking tot alarmafhandeling.
 • Hij kent de werking van een alarmcentrale.
 • Hij weet hoe hij verschillende alarmsystemen moet bedienen tijdens het uitvoeren van zijn ronde.
 • Hij kent de interventietechnieken en -methodes. Hij kan deze op een correcte wijze toepassen.
 • Hij kan op een veilige en defensieve manier rijden.
 • Hij kan een situatie specifiek aan mobiele bewaking beoordelen en het risico inschatten naar de veiligheidssituatie voor, tijdens en na ronde van het bewaakte pand en de omgeving.

Duurtijd in uren - Durée en heures

32

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd:

 1. Toegepaste wetgeving betreffende mobiele bewaking en interventie na alarm.
 2. Toegepaste risicoanalyse en inschatting van gevaarsituaties.
 3. Werking en bediening van alarmsystemen.
 4. Communicatie met operatoren van alarmcentrales.
 5. Veilig rijgedrag.
 6. Methodes en technieken bij mobiele bewaking en interventie na alarm.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd. 

 

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland). 
 2. Kopie identiteitskaart. 
 3. PTO attest. 
 4. Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent. 
 5. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding. 

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Praktijkvakken worden gedoceerd in kleinere groepen.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

De hoofdstukken van deze opleiding worden geëxamineerd door G4S. 

 

Om te slagen in de voorziene examens en proeven, moet minstens 50% van de punten behaald worden voor elk gedoceerd vak.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen een attest van opleiding inzake inzake "Bekwaamheidsattest bewakingsagent - mobiele bewaking en interventie na alarm". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen alle bewakingsagenten te voldoen aan de volgende 10 uitoefeningsvoorwaarden:

 

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde;
 10. Voldoen aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek.

ODB-nummer

0001834

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 19/09/24 07:00 → 26/09/24 11:00 Présentiel
  Asse,
  Nivelles 9 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png