Bijscholing recht leidinggevend personeel Présentiel

Dernière mise à jour : 04/04/2024

Bannière visuelle de présentation de la formation

Taal - Langue : Nederlands

Doelpubliek - Public visé

Deze opleiding richt zich tot de leidinggevenden die zich willen bijscholen binnen de bewakingssector.

Doel - Objectif

Het behalen van het bijscholingsattest leidinggevend personeel, noodzakelijk voor de verlenging van de ministeriële identificatiekaart.

 

Elk leidinggevend personeelslid moet in het bezit zijn van een geldig “bijscholingsattest leidinggevend personeel” alvorens een verlenging van de identificatiekaart kan aangevraagd worden. Het bijscholingsattest leidinggevend personeel moet afgeleverd zijn tijdens een periode van twee jaar die de aanvraag van een identificatiekaart vooraf gaat.

Duurtijd in uren - Durée en heures

16

Beschrijving - Description

Tijdens deze opleiding worden de onderstaande hoofdstukken gedoceerd:

1. De in de afgelopen jaren ontstane of vernieuwde regelgeving met betrekking tot private veiligheid.

2. Aanverwante wetgeving.

Toelatingsvoorwaarden - Informations sur l'admission

De onderstaande toegangsdocumenten dienen ten laatste de laatste werkdag of minstens 24u voor de start van de opleiding te worden bezorgd.

 1. Uittreksel strafregister, model bedoeld in artikel 596 eerste lid Wetboek van Strafvordering, van maximum 6 maanden oud of een gelijkwaardig getuigschrift (woonplaats in het buitenland).
 2. Kopie identiteitskaart.
 3. Kopie bekwaamheidsattest: strategisch leidinggevende of operationeel leidinggevende of commercieel vertegenwoordiger.
 4. Opleidingstraject, maximaal 4 deelnames aan de examens voor dezelfde opleiding.

Pedagogische modaliteiten - Modalités pédagogiques

Deze opleiding wordt klassikaal gedoceerd.

Leermiddelen en materialen - Moyens et supports pédagogiques

Theoretisch lesmateriaal wordt voorzien, aangevuld met voldoende praktijkvoorbeelden.

wijze van beoordeling en opvolging - Modalités d'évaluation et de suivi

Deze opleiding wordt niet geëxamineerd.

 

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben gevolgd, ontvangen het "bijscholingsattest leidinggevend personeel". De originele attesten worden binnen de 10 dagen overgemaakt aan de deelnemers van de opleiding. De opdrachtgever ontvangt een elektronische kopie van de attesten per mail.

Voorwaarden - Prérequis

Algemeen dienen de leidinggevenden te voldoen aan de volgende  uitoefeningsvoorwaarden:

 1. Geen veroordelingen tot correctionele of criminele straffen, behoudens enkele uitzonderingen (wegverkeer en onopzettelijke slagen en verwondingen naar aanleiding van een verkeersongeval en bepaalde COVID inbreuken);
 2. Belg of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaten EN daar ook de hoofdverblijfplaats hebben;
 3. Niet tegelijkertijd een beroep of functie uitoefenen die een beroepsonverenigbaarheid uitmaakt (lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, een functie in een penitentiaire instelling, werkzaam zijn als privédetective, wapen- of munitiefabrikant of -handelaar of een andere functie uitoefenen die een gevaar zou kunnen betekenen voor de in- of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde);
 4. Opgeleid zijn in overeenstemming met de regels van de Wet;
 5. Minstens 18 jaar oud zijn;
 6. Beantwoorden aan het door de overheid gewenste profiel;
 7. Niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten;
 8. In de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat niet is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 9. In de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de openbare orde.

ODB-nummer

1001924-002

M'inscrire à la formation

Détail des créneaux de la session sélectionnée :
Ajouter au panier

KMO-Portefeuille

Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O101295

 

Aanvragen voor KMO-Portefeuille moeten steeds ingediend worden binnen de 14 dagen na start van de opleiding.

Prochaines Sessions

 • 10/06/24 07:00 → 11/06/24 17:30 Présentiel
  Asse 8 places restantes
 • 24/09/24 07:00 → 25/09/24 15:30 Présentiel
  Asse 15 places restantes
 • 10/12/24 07:00 → 12/12/24 15:30 Présentiel
  Asse 19 places restantes
https://liss.cc/wp-content/uploads/2013/11/Logo-Qfor-900px.png